Kommentar til Bestillingen af Thomas Maitlands monument

Se f.eks. Thieles udgivelser: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, København 1831, 1832, 1848 og 1850 og referenceartiklen Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker.

Sidst opdateret 18.10.2014