Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 21.9.1805

Hensigten med stipendierne var ifølge Akademiets fundats af 1758, ”...at vedligeholde og formeere Kunsternes Opkomst i vore Riger og Lande, og… at see Academiet efterhaanden med duelige Kunstnere fornyet…” Jf. fundatsens XII. Art. om udlands-stipendierne i F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, p. XVI.
De kunstnere, der fik bevilget et efteruddannelsesophold udenlands skulle altså primært dygtiggøre sig for at højne kunststandarden i Danmark, når de vendte tilbage.
Stanley beviser her sin tydelige bevidsthed om det overordnede nationale formål med sit stipendium. Muligvis er denne slags indyndende bemærkninger forfattet af Schubart, som reviderede Stanleys første udkast til denne skrivelse, se den generelle kommentar herom.

Sidst opdateret 16.12.2013