Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Rytterstatuen af Józef Poniatowski

Tatarkiewicz har omtalt sin forbindelse med Thorvaldsen i sin dagbog.
Udskrift af denne er velvilligst overladt Thorvaldsens Museum af kunstnerens sønnesøn, professor W. Tatarkiewicz, Kraków (p. 54).
Se endvidere Luninski, op. cit. 1923, p. 68.

Sidst opdateret 24.11.2013