Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Rytterstatuen af Józef Poniatowski

Luninski, op. cit. 1923, p. 58f., synes tilbøjelig til at mene, at Thorvaldsen har villet skyde Poniatowski-monumentet til side med vilje og i stedet fremføre et nyt projekt til et monument for Alexander 1., der også skulle opstilles i Warszawa. Det fremgår både af dokumenter, Luninski har benyttet, men desværre ikke aftrykt, og af Thiele III, p. 285 f., at grev Kossakowski har været mellemmand i denne sag, idet Grabowski i sit brev til Thorvaldsen af 12.10.1826 hentyder dertil.
Det er vanskeligt på det grundlag, vi her har, at afgøre, om det virkelig er Thorvaldsen, der har taget initiativet til dette nye monument. At han af den grund skulle opgive Poniatowski-monumentet forekommer i hvert tilfælde ganske usandsynligt, så meget mere, som han netop ved denne tid var i fuld gang med at lægge monumentet op i naturlig størrelse efter den nye skitse. Snarere kunne man tænke sig, at det ny projekt, der forøvrigt aldrig kom til udførelse, efter samråd med de indviede var ment som en manøvre for bedre at få sagen til at glide.
Hvad angår statuens nye form, er der intet, der tyder på, at fyrst Stanislaw Poniatowski har haft noget med den sag at gøre, således som både Thiele og efter ham Luninski (op. cit. 1923, p. 63) antyder. Ved denne tid boede fyrsten i Firenze, hvor han døde i 1833. Grevinde Anna Potocka-Wonzowicz (hun var i 1820 blevet skilt fra grev Alexander P., og i 1826 gift med general Dunin Wonzowicz) besøgte ham der på sin Italiensrejse 1826-27. Se: hendes Voyage d’ltalie, publié par Casimir Stryienski, Paris 1899. Desværre omtaler grevinden ikke heri Poniatowski-monumentet med et ord, heller ikke sine besøg hos Thorvaldsen i Rom. Derimod viser et brev fra hende (Wien 1.10.1827) i Thorvaldsens Museum, at hun har været i kontakt med Thorvaldsen. Hun spørger både til Poniatowskistatuen, Leuchtenberg – og pavemonumentet. Endvidere har hun deponeret flere ting hos Thorvaldsen, samt bedt ham have opsyn med de marmorarbejder, hun har bestilt hos Tadolini og Tatarkiewicz.
D. 20.2.1828 skriver hun atter til Thorvaldsen, denne gang fra Warszawa, og beder om, at hendes kunstsager må blive afsendt sammen med gipsmodellen til Poniatovskistatuen.

Sidst opdateret 24.11.2013