Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 19.7.1805

Før 1790 var det praksis, at historiemalere, billedhuggere og arkitekter fik rejsestipendier af seks års varighed fra Kunstakademiet, se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement XXV (Reglement af 21.6.1771).
I juli 1790 approberede kongen et forslag fra Akademiets daværende direktør Nicolai Abildgaard om, at rejsetiden blev indskrænket til tre år og kun blev forlænget til fire, fem eller seks år, “naar den udenlands værende Elev ved usædvanlige Talenter, forenet med uafbrudt Flid, gav grundet Haab om at opnaae en høi Grad af Fuldkommenhed i sin Kunst”, op. cit., p. 105.
Stanley blev tildelt sit fjerde år i brev af 15.6.1805 fra Kunstakademiet med start fra 1.4.1805, (se Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º, fotokopi Thorvaldsens Museums arkiv). Denne meddelelse havde Stanley øjensynligt ikke modtaget, da han skrev sit nu ukendte brev af 5.7.1805, som Schubart takker for her.

Sidst opdateret 07.11.2013