Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 20.11.1815

Jf. Fortegnelse over de Kunstarbejder som findes udstillede i den af det Kongelige Academie for de skiönne Kunster i Anledning af Deres Majestæters Kong Frederik den Siettes og Dronning Marie Sophie Frederikes Kroning aabnede Salon, København 1815, kat.nr. 17, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Sidst opdateret 23.10.2013