Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 16.5.1818

På dette tidlige tidspunkt i bestillingens historie var det planen, at monumentet skulle udføres som et støbt relief, der skulle opsættes på klippevæggen over en stenbrudssø. Undervejs i forhandlingerne blev planen imidlertid ændret til, at løven skulle hugges direkte i klippevæggen i en til formålet udhugget niche. Under relieffet skulle en mindeplade opsættes med navnene på de faldne. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Sidst opdateret 13.06.2013