Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 12.8.1821

Thorvaldsen var gentagne gange blevet opfordret til at anvende motiver fra den nordiske mytologi til sine værker, se f.eks. brev fra diplomaten og mæcenen baron Herman Schubart af 28.12.1804 og digteren Adam Oehlenschlägers tale ved en fest for Thorvaldsen 16.10.1819. Alligevel efterkom han ikke opfordringen, men vedblev at arbejde ud fra den antikke mytologis motivverden, allegorier og i mindre omfang kristendommens motivkreds. Maleren C.F. Høyer sendte 1821 Thorvaldsen en pamflet, Tilegnet Det kongelige Kunstacademiets [sic] Medlemmer og unge Kunstnere, M875,10, hvori maleren på baggrund af den udskrevne konkurrence med motiver fra nordisk mytologi angreb tanken om at anvende den nordiske motivverden, jf. forrige kommentar. Forrest i pamfletten skrev han en hilsen til Thorvaldsen, jf. 23.6.1821. Denne hilsen, der lader til at være sendt som en indforståethed, underbygger, sammen med den motivmæssige udeladelse i Thorvaldsens værk, en antagelse af, at den internationalt funderede billedhugger personligt ikke fandt den nordiske mytologi interessant og formentlig heller ikke lukrativ motivmæssigt set.
Der kendes ingen kilder fra Thorvaldsens egen hånd, hvor han tager stilling til sagen. Ifølge Rikard Magnussen: ‘Thorvaldsen og Norden’, in: Nordens Kalender, Oslo 1939, p. 57, undslog billedhuggeren sig den nordiske motivverden ved at sige, at han ikke vidste, hvordan de nordiske guder skulle klædes på. For mere om dette emne se refererenceartiklen om Thorvaldsen og nordisk mytologi.

Sidst opdateret 15.05.2013