Kommentar til 12.1.1806

Den samlede betaling for Vorontsovas bestilling var 2400 scudi; 400 scudi for hver af de fem skulpturer og 200 for de to bestilte buster. Thorvaldsen modtog ved større bestillinger sit honorar i rater, se mere herom i
Thorvaldsens værker, priser
Af kontrakten februar 1804 på de første 3 skulpturer og de to buster, fremgår, at hver rate skal vær 472,5 scudi, men det forhøjede beløb her skyldes sandsynligvis, at de to skulpturer tilføjet bestillingen, se 5.3.1804, er indregnet i raten.
Se desuden referenceartiklen om datidens møntenheder.

Sidst opdateret 07.01.2013