Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Ropps bestilling 1804-05

Se Ropps brev af 8.9.1817.
Ifølge et brev 30.7.1905 fra Ropps svigerdatter, baronesse von der Ropp, foregik transporten iflg. familieoverleveringen pr. skib til Riga (se jour.nr. 7b-75/1904). Thorvaldsen selv foreslog i brev af 2.2.1811 at lade værkerne transportere over land. Om det ene eller andet er korrekt, vides ikke.

Sidst opdateret 30.06.2014