Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 21.7.1800

Formentlig Tyge Rothes ældste søn Andreas Bjørn Rothe.
At busten af Tyge Rothe, A225, skulle gives bort, er nok kommet som en overraskelse for Thorvaldsen. Else Kai Sass skriver: “Han havde betragtet Opgaven som en Bestilling af afdødes Venner og havde derfor ventet at faa udbetalt en Sum, der kunde komme hans Forældre til gode, saa snart den var leveret. Nu lod det til, at Subscribenterne gjorde sig usynlige, og ingen vidste, hvem der skulde betale Busten.” (Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963, p. 41). Sønnen beholdt imidlertid busten og overlod den til Thorvaldsen til opstilling i hans museum efter dennes hjemkomst til Danmark 1838. Se derom i C.F. Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, København 1874, p. 47.

Sidst opdateret 10.01.2018