20.9.1823

Afsender

Franciszek Antony Wolff

Afsendersted

Kraków

Afsenderinfo

Rødt laksegl uden aftryk.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieru le Chevalier / Albert de Thorwalson / à / Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Franciszek Wolff vedlægger et brev fra Tekla Potocka, der har bedt ham anvise Thorvaldsen en betalingsrate på 1000 sequiner for gravmonumentet for Włodzimierz Potocki. Wolff beder Thorvaldsen hæve dette beløb hos bankieren Saverio Schultheiss og sende ham en kvittering.

Dokument

Illustrissimo Signore!

Annesso ho il piacere d’accompagnarle una lettera della Signora Contessa PotockaI, la qualle m’ordina di farle tenere 1000 ZichiniII per Suo Conto, per condiscendere alla brama della prefata Signora ordino al mio codesto Banchiere Signor Saverio ScultheissIII di farle lo sborso di 1000 Zichini codesti, ò Ollandesi, ò pure il loro giusto Valore, dunque favorirà procurarle dal medesimo riconoscendo per tale pagamento la menzionata Sigra & avvisando à me la ricevuta.
Hò l’onore d’essere con tutta la Stima

D V Sria

Cracovia li 20 7bre 1823. umilissimo Servitore
Franco Antonio Wolff

Oversættelse af dokument

Højtærede herre!

Hoslagt har jeg den fornøjelse at vedlægge et brev fra fru grevinde [Tecla] Potocka, som har givet mig ordre til at anvise Dem 1000 zechiner. For at efterkomme grevindens ønske har jeg givet min bankforbindelse i Rom, hr. Saverio Schultheiss, ordre til at udbetale Dem disse 1000 zechiner, enten i hollandsk mønt eller deres fulde værdi[.] altså behager De at hæve beløbet hos denne, idet De godskriver den nævnte frue for denne udbetaling og sender mig kvitteringen.
Jeg har den ære at være med den fuldkomneste agtelse

Krakow d. 20. september 1823 Deres ydmygeste tjener
Francesco Antonio Wolff


[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Generel kommentar

Kun underskriften på brevet synes at være Wolffs egen.

Arkivplacering

m8 1823, nr. 89

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A155 Włodzimierz Potocki, juni 1821 - oktober 1821, inv.nr. A155

Kommentarer

  1. Dvs. den polske grevinde Tekla Potocka.

  2. De 1000 sequiner var en af i alt tre betalingsrater for et gravmonument for Tekla Potockas afdøde mand, den polske greve og general Włodzimierz Potocki, jf. originalgipsen A155. At betalingen skulle falde i tre rater à 1000 sequiner var stadfæstet i kontrakten, der er bevaret i arkivet, jf. 19.10.1820.

  3. Dvs. den tyske/italienske bankier Saverio Schultheiss.

Sidst opdateret 02.10.2014