28.4.1822

Afsender

Giovanni Battista Sommariva

Afsendersted

Paris

Afsenderinfo

Poststemplet: 16 MAGG[IO] og CHAMBERY
Rødt laksegl med våbenskjold.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monse. Le Chevr. Alberto Thorvaldsen / Conseiler de S.M. Le Roy de Danemark / Sculteur [xxxx] celebre [xxx] a / Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Sommariva takker Thorvaldsen for at have sendt portrætbusterne af Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie, jf. A753 og A754. Busterne blev udpakket og overdraget ifm. en af Sommariva arrangeret frokost sammen med de portrætterede selv, der netop opholdt sig i Paris, og en række andre unavngivne personer. Alle udtrykte stor beundring for Thorvaldsen og hans værker. Sommariva anbefaler den franske politiker Pierre-François-Hercule de Serre, der kommer til Rom.

Dokument

Padrone, ed Amico mio singolaris[si]mo.

Parigi li 28. Aprile 1822.

Aspettavo impazientemente l’arrivo dei graditis[si]mi due BustiI anonciatimi coll’ultima graz[iosissi]ma suaII 22. marzo, anche per rispondere ad essa.
Eccoli infine or ora gionti sani e salvi. Ne hò fatto portare la cassa dalle Loro stesse Al[te]zze R[ea]li, onde farne colà l’inaugurazioneIII prima, e ricceverli poscia dalle mani Loro. Così è seguito: Abbiamo pranzato assieme a varj di questi PersonaggiIV, e tutti siamo stati amiratori entusiasti della bellezza dell’opera, del talento esimio dello celebre scultore, e della rassomiglianza de’ Sovrani Originali, che ne rimasero soddisfattissimi, e che condirono la Festa colle amabili, ed acaparanti[?] Loro grazie. Io ne dovevo godere più d’ogni altro, come di ragione; ed io per il primo voglio farne partecipe della mia gioja il prezioso mio unico amico adorabile C.re Thorvaldsen, che prego di riccevere il mio cuore pieno di riconoscenza, d’amirazione, e di affezione per Lui.

Ella saprà che le sullodate Loro Altezze partano fra dieci giorni per l’Inghilterra, indi, passando per i Paesi-Bassi, rientrerano nel Loro Regno, lasciando Noi costà Italiani, Francesi, e tutti quelli, ch’ebbero la sorte di conoscerLe, aflitti della Loro Lontananza, e perpetuamente memori delle Bontà Loro. In quanto a me, se la mia salute me lo permeterà, spero di poterLe ancora far la mia corte nel Loro passaggio in detti Paesi-bassi, ove conterei di andarvi espressamente nel prossimo Luglio: Qualche giorno prima della Loro partenza mi prometono di ritornare ad onorarmi a questa mia vicina Terra d’EpinayV per l’ultima volta …..
Verrò poi nel prossimo Inverno a Roma a riabracciare l’Uomo grande, che stimo ed amo tanto! Spero di consolarmi, tanto coll’ amabile sua compagnia, quanto coll’ amirare i suoi grandiosi prodotti d’arte, fra cui massime la nostra Primogenita-OperaVI , che dovrà eternizare la Gloria dell’ Autore, gettando anche qualche scintilaVII sul di Lei Amirator-Proprietario, che è il più devoto, più vero, e più sensibile

  di Lei Am.co, e serv.re eterno
P.S. Il S[igno]r C[ont]e de SerreVIII Ex ministro di Giustizia, Cte Sommariva
ora nominato ambasciatore di Francia a Napoli,  
verà ad amirare il di Lei atelier, ed hà  
desiderato ch’io glielo raccomandarsi,  
come faccio colla maggior premura.  

Oversættelse af dokument

Herre, og min meget enestående ven

Paris d. 28. april 1822.

Jeg har utålmodigt ventet på, at de to meget velkomne buster skulle komme, som De meldte mig i Deres sidste kærkomne brev af 22. marts, også for at kunne besvare dette.
Endelig er de for få øjeblikke siden ankomne i god behold. Jeg har ladet kassen bringe til Deres Kongelige Højheder, for der at foretage den første højtidelige åbning, og for derpå at modtage dem af Deres Højheders hænder. Således er det sket: Vi har spist frokost sammen med forskellige herværende personer, og alle har vi været begejstrede beundrere af kunstværkets skønhed, af den berømte billedhuggers fremragende talent og af ligheden med de kongelige originaler, som viste sig yderst veltilfredse dermed og krydrede festen med deres elskværdige og vindende bevågenhed. Jeg måtte som rimeligt var glæde mig derover mere end nogen anden; og jeg vil være den første til at delagtiggøre Dem i min glæde, min dyrebare, eneste og tilbedelsesværdige ven og ridder Thorvaldsen, som jeg beder modtage mit hjerte fuldt af taknemmelighed, beundring og hengivenhed for Dem.
De vil vide, at Deres Højheder afrejser om ti dage til England, og derpå gennem Nederlandene vil vende tilbage til deres land, efterladende os her, italienere såvel som franskmænd og alle dem, som har haft den lykke at kende dem, utrøstelige over at de er så langt borte, og for bestandig erindrende sig deres godhed. Hvad mig angår, så håber jeg, hvis mit helbred tillader mig det, endnu engang at kunne gøre dem min opvartning på deres gennemrejse gennem Nederlandene, hvorhen jeg gerne agtede mig i førstkommende juli alene i den hensigt. De har lovet mig, nogle dage før deres afrejse, igen at ville beære mig med et besøg på mit nærliggende landsted i Epinay for sidste gang.
Jeg kommer næste vinter til Rom for igen at omfavne den berømte mand, som jeg agter og elsker så højt! Jeg håber at trøste mig, såvel ved Deres elskværdige selskab, som ved at beundre Deres storslåede kunstfrembringelser, blandt hvilke især vort førstefødte værk, som skal bringe dets ophavsmand evig hæder og også vil kaste glans over Deres beundrer og værkets ejermand, som er Deres hengivneste, sandeste, erkendtligste

ven og bestandige tjener
Grev Sommariva

P.S. Grev de Serre, tidligere justitsminister, nu udnævnt til Frankrigs ambassadør i Napoli, agter at aflægge Dem et besøg i Deres atelier for at beundre Deres værker, og har ønsket, at jeg skulle anbefale ham til Dem, hvilket jeg hermed gør med største fornøjelse.

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let redigeret.]

Generel kommentar

Portrætbusterne af det danske kronprinsepar Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie, jf. A753 og A754, omtales flere steder som del af Sommarivas samling. Eksemplevis Bertolotti i Descrizione della Villa Sommariva sul Lago di Como, p. 23 udgivet 1831, hvor gipsafstøbningerne af busterne omtales i Sala dei Gessi i Villa Carlotta. I Catalogue de la galerie du Comte de Sommariva, p. 41 fra 1839, omtales marmorversionerne af portrætbusterne blandt de værker, der findes i Sommarivas parisiske samling.
Ingen af de fire buster (dvs. to i gips og to i marmor) kendes i dag, se evt. hertil Stefano Bosi: ‘Il conte Giovanni Battista Sommariva, cat.no. XIV.4’, in: Stefano Grandesso e Fernando Mazzocca: Canova Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna, Milano, 2019, p. 382.

Arkivplacering

m7 1822, nr. 24

Emneord

Personer

Værker

A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, Tidligst 1812, inv.nr. A505

Kommentarer

 1. Dvs. busterne af det danske kronprinsepar Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie, jf. A753 og A754.
  Sommariva havde året forinden skrevet til sin søn, Luigi Sommariva, jf. 24.5.1821, og meddelt ham, at kronprinseparret havde fortalt ham, at de hos Thorvaldsen havde bestilt deres portrætbuster udført, så de kunne forære dem til Sommariva.
  Disse buster, der var en del af Sommarivas parisiske samling, synes i dag at være forsvundet.

 2. Dette brev kendes desværre ikke p.t., jf. listen over Forsvundne breve. Sommariva havde i sit brev af 9.2.1822, efterspurgt busterne.

 3. Sommariva havde ifølge dette brev arrangeret en egentlig udpaknings- og overdragelsesceremoni, hvor det danske kronprinsepar selv var tilstede og officielt kunne forære Sommariva de lovede eksemplarer af deres buster.

 4. Desværre kender vi p.t. ikke navnene på disse deltagere i den af Sommariva arrangerede udpaknings- og overdragelsesceremoni.

 5. Ud over sit parisiske domicil og Villa Carlotta ved Comosøen ejede Sommariva også et palæ i Epinay, uden for Paris, hvor hovedparten af hans kunstsamling var placeret. Samlingen gjorde ham til en af det 19. årh.’s mest kendte kunstsamlere.

 6. Dvs. marmorversionen af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, med mindre afvigelser fra museets eksemplar. Se evt. kontrakten herom dateret 1.1.1818. Sommarivas version kan endnu opleves i Villa Carlotta, Tremezzo, ved Lago di Como.

 7. Sommariva understreger ofte i sine breve til Thorvaldsen, at æren, glæden og prestigen ift. Alexanderfrisen gælder dem begge – Thorvaldsens geni og stjernestatus vil så at sige smitte af på Sommariva gennem ejerskabet.

 8. Dvs. den franske politiker Pierre-François-Hercule (1776-1824), greve af Serre.

Sidst opdateret 09.10.2020