13.12.1821

Afsender

Giovanni Battista Sommariva

Afsendersted

Paris

Afsenderinfo

Rødt laksegl med spor af våbenskjolds-motiv.
Brevet er poststemplet tre gange: “CHAMBERY”, “C-H-4-R” og “31 DECM”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur /Monsieur Chevlier Thorvaldsen / Conseiller de S.M. Le Roy de Danemarck / Sculpteur tres-celebre a / Rome.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Sommariva skriver til Thorvaldsen fra Paris, hvor han har mødt Christian (8.) Frederik. De har hørt, at Thorvaldsens portrætbuster af Caroline Amalie og Christian (8.), jf. A754 og A753, er færdige, og beder om at få sendt dem til Paris. Sommariva omtaler marmorversionen af Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, og giver Thorvaldsen fuldmagt til at hæve alle nødvendige midler hos deres fælles bankier Torlonia, så arbejdet med frisen kan fortsætte uforstyrret.

Dokument

Amico preziosissimo e carissimo

Parigi li 13. Xbre 1821

Ella avrà riccevuta l’ultima mia scrittaleI da Milano, con cui le anonciavo di trovarmi necessitato di cambiar progetto, e di venire a passar l’inverno in Francia. Eccomi quì infatti, grazie al Cielo fin’ora in buona salute, avendo fatto un ottimo, e presto viaggio.
Ebbi tosto l’onore, ed il piacere di rivedere il nostro eccellente Signor Principe EredetarioII di Danimarca, che si porta benissimo, e che mostrossi ben contento nel sentire, che il di Lui Busto, e quello della Signora Principessa SposaIII fosse dall’ incomparabile di Lei scalpello terminato; anzi mostrò piacere di poterli quì amirare posto che passerà l’Inverno a Parigi; tanto più riflettendomi, che nulla ancora avvi quì delle di Lei Produzioni.
La pregherei quindi di procurare ogni possibile mezzo, onde farmi quì avere al più presto siffatti preziosi ogetti, anche per soddisfare il desiderio delle Altezza Loro RealiIV. La prevengo anche di convenire il prezzo del relativo trasporto, onde evitare ogni contestazione.
Per ogni contingibile spesa, come per qualonque somma le possa occorrere, Ella sà, che non avrà che a dirigersi a codesta Banca TorloniaV, da cui le verrà soministrato per mio conto quanto Ella li richiederà anche raporto alla nostra grand’ opera del Trionfo d’AlessandroVI, di cui sono sempre voglioso di notizie, e che sempre più raccomando alla sacra di Lei amicizia, delicatezza, e bel cuore.
Mi favorisca di parteciparmi sovente le nuove della prezziosa di Lei salute, d’onorarmi de pregiati di Lei comandi, e di giamai scordarsi, che fui, che sono, e che sarò per sempre coi sentimenti della più vera riconoscenza, affezione, e venerazione

Tutto suo vero amico, e servitore
Conte Sommariva

P.S. Il mio indirizzo è Rue basse du Rempart n. 4. a Paris

Oversættelse af dokument

Dyrebare og meget kære ven

Paris d. 13. december 1821

De vil have modtaget mit sidste brev til Dem fra Milano, hvori jeg meddelte Dem, at jeg så mig nødsaget til at forandre plan og rejse til Frankrig for at tilbringe vinteren. Jeg er nu virkelig her, lovet være himlen endnu ved godt helbred, efter at have haft en udmærket og hurtig rejse.
Jeg havde straks den ære og fornøjelse at gense vor udmærkede arveprins fra Danmark, som befinder sig fortræffeligt, og som lagde stor tilfredshed for dagen, da han hørte, at hans og hans gemalindes buster var fuldførte af Deres uforlignelige mejsel; yderligere udtrykte han sin glæde ved at kunne beundre dem her, i fald han tilbringer vinteren i Paris; så meget mere [ville det være at ønske], når jeg betænker, at der endnu ikke eksisterer noget af Deres værker her.
Jeg vil derfor bede Dem om at sørge for, på hvilken måde det måtte være Dem muligt, at sende mig hertil hurtigst muligt de nævnte kostbare værker, også for at tilfredsstille Deres Kongelige Højheders inderlige ønske. Jeg råder Dem også til at træffe aftale angående kunstværkernes transport for at undgå enhver retsstrid.
For enhver tænkelig udgift, som for en hvilken som helst sum De vil have fornøden, ved De, at De kun behøver at henvende Dem til bankhuset Torlonia i Rom, som for min regning vil udbetale Dem hvilken sum De måtte forlange også til vort store værk, Alexanders Triumf, som jeg altid er begærlig at høre nyt om, og som jeg ikke nok kan anbefale til Deres hellige venskab, fintfølelse og gode hjerte.
Glæd mig ved ofte at give mig efterretning om Deres dyrebare helbred og at beære mig med Deres højtskattede befalinger og aldrig at glemme, at jeg var, er og altid vil være med den sandeste taknemmeligheds, hengivenheds og højagtelses følelser

Ganske Deres sande ven og tjener
Grev Sommariva

P.S. Min adresse er Rue basse du Rempart n. 4 i Paris

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Arkivplacering

m7 1821, nr. 80

Emneord

Personer

Værker

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505
A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754

Kommentarer

  1. Jf. Sommarivas forrige brev til Thorvaldsen af 20.6.1821.

  2. Thorvaldsen portrætterede kronprinseparret under deres ophold i Rom: Caroline Amalies buste blev udført i en version med empirekjole og sjal, A754. Christian Frederiks buste blev udført i en version med paludamentum, A753. Sommarivas eksemplarer af disse buster kendes ikke i dag.

  3. Thorvaldsen portrætterede kronprinseparret under deres ophold i Rom: Caroline Amalies buste blev udført i en version med empirekjole og sjal, A754. Christian Frederiks buste blev udført i en version med paludamentum, A753. Sommarivas eksemplarer af disse buster kendes ikke i dag.

  4. Dvs. det danske kronprinsepar Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie.

  5. Dvs. den italienske bankier Giovanni Raimondo Torlonia.

  6. Dvs. den af Sommariva bestilte marmorversion af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505.

Sidst opdateret 14.08.2020