3.2.1821

Afsender

Stanisław Mokronowski

Afsendersted

Warszawa

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le Chevalier / de Thorwaldson / par la voir de / A Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Mokronowski har længe ventet på nyt fra Thorvaldsen, men dog hørt fra Stanisław Poniatowski, at han er kommet godt hjem fra Polen, klar til at gå i gang med rytterstatuen for Józef Poniatowski. Thorvaldsens besøg har udløst velvilje hos bestillerne både af rytterstatuen for Józef Poniatowski og gravmonumentet for Włodzimierz Potocki. Han vedlægger en oversættelse af et dokument ang. placeringen af gravmonumentet og en opmåling af stedet, hvor det skal stå. Desuden beder han Thorvaldsen meddele, hvor langt han er med værkerne, da han er ansvarlig for at følge op på det både over for den polske offentlighed og over for Tekla Potocka.

Dokument

Monsieur le Chevalier

J’ai attendu, Monsieur, avec impatience, de Vos nouvelles, du moment de votre départ de notre CapitaleI ; mais inutilement – C’est Son Altesse le Prince Stanislas PoniatowskiII, qui m’en a donné de trés satisfaisantes – Il m’assure, Monsieur, vous avoir trouvé trés satisfait de Votre voyage de VarsovieIII, bien pénetré de l’intention de commencer au plus-tôt cet OuvrageIV, dont l’execution ne pouvait que promettre la plus grande perfection; Vous trouvant également, on ne peut mieux informé, sur ce que nous désirons pour l’execution de ce monument – J’ose, Monsieur le Chevalier, ajouter avec confiance, que Votre presence ici, a infiniment ajouté augmenter la bonne Volonté parmi les ContribuantsV, j’en recois des preuves non equivoques, à tout moment. Pour ce qui regarde le Mausolée de Mr Vladimir PotockiVI, par la même raison, il m’a été impossible de Vous rien adresser de positif; attendant toujours de vos nouvelles de Rome, pour savoir où vous trouver, Monsieur le Chevalier ; j’ai toujours différé ma correspondanceVII. Maintenant je joins à ma lettre, la traduction de l’ActeVIII, qui m’a été envoyé de Cracovie, les dimmentions de l’endroit destiné à ce Mausolée, la grandeur du pied de france dont probablement vous vous servez pour les mesures –
J’ose Vous supplier, Monsieur le Chevalier, de vouloir bien m’excuser de ce que je prends la liberté d’expédier à votre adresse, mais en même temps m’informer, de combien peuvent être avancées ces deux Ouvrages, tant du MonumentIX que du MausoléeX. Vous savez combien leurs éxécutions m’interessent – Responsable du premier à tout le publique, et immédiatement aux ContribuantsXI – Et du second à Madame la Comtesse PotockaXII, qui a été décidée par moi, à faire, et signer le contratXIII avec vous, Monsieur le Chevalier.
Ma femmeXIV, Monsieur, se rappelle à votre aimable Souvenir – Pour ce qui me regarde, je me trouve trop heureux de saisir l’occasion pour Vous renouvelles les sentimens de la haute Consideration avec laquelle J’ai l’honneur d’être

Monsieur le Chevalier

Varsovie
3. fevr. 1821
Votre tres Obeissent Serviteur
S. Mokronoski.

Generel kommentar

Brevet er skrevet af en sekretær og underskrevet af Mokronowski.

Arkivplacering

m7 1821, nr. 10

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A123 Monument over Józef Poniatowski, Ultimo 1826, inv.nr. A123
A155 Włodzimierz Potocki, juni 1821 - oktober 1821, inv.nr. A155

Kommentarer

 1. Thorvaldsen tog af sted fra Warsawa 21.10.1820, jf. Paweł Malińskis rejseregnskab fra 21.10.1820 til 16.12.1820.

 2. Dvs. den polske adelsmand og kunstsamler Stanisław Poniatowski, der var fætter til Józef Poniatowski og bosat i Rom ved Via Flaminia. Stanisław Poniatowski var tydeligt involveret i begyndelsen af processen, men trak sig efterhånden i baggrunden, muligvis fordi han frygtede at komme til at stå for for meget af finansieringen.

 3. Thorvaldsen opholdt sig i Warsawa fra 19.9.1820 til 21.10.1820, hvor han rejste derfra sammen med Paweł Maliński og tog videre mod Kraków.

 4. Dvs. rytterstatuen Józef Poniatowski, jf. originalmodellen A123.

 5. Initiativtagerne til at samle ind til rytterstatuen for Józef Poniatowski var i første ombæring Anna Potocka, der banede vejen for projektet ved at bede Alexander 1. om en tilladelse til at opføre den, dernæst en komité bestående af prins Adam Czartoryski, Stanisław Mokronowski og eksekutor for Poniatowskis bo Alexander Linowski, der trådte frem sammen 9.3.1816 og foranstaltede en indsamling. Bidragsyderne var mange; bl.a. afgav hæren tre dages løn til fordel for monumentet.

 6. Dvs. gravmonumentet Włodzimierz Potocki, jf. originalmodellen A155.

 7. Mokronowski skriver, at han har haft svært ved at finde den rette adresse at sende sine breve til, da han ikke har hørt fra Thorvaldsen. Det er svært at vide, præcis hvad han mener med udtrykket “j’ai toujours différé ma correspondance”, det er ikke sædvanligt fransk, men det kunne betyde, at han har sendt breve til flere forskellige adresser. Thorvaldsens lange svartider er velkendte.

 8. Det omtalte vedlagte dokument er sandsynligvis identisk med det oversatte brev fra Sebastian Sierakowski, der var abbed i Wawel-katedralen, til hans fætter, grev Józef Sierakowski. I brevet giver abbeden afslag på, at monumentet kan gives den først ønskede placering, og der henvises til et andet sted i katedralen, som Thorvaldsen også har godkendt, og der vedlægges opmålinger af det.

 9. Dvs. rytterstatuen Józef Poniatowski, jf. originalmodellen A123.

 10. Dvs. gravmonumentet Włodzimierz Potocki, jf. originalmodellen A155.

 11. Initiativtagerne til at samle ind til rytterstatuen for Józef Poniatowski var i første ombæring Anna Potocka, der banede vejen for projektet ved at bede Alexander 1. om en tilladelse til at opføre den, dernæst en komité bestående af prins Adam Czartoryski, Stanisław Mokronowski og eksekutor for Poniatowskis bo Alexander Linowski, der trådte frem sammen 9.3.1816 og foranstaltede en indsamling. Bidragsyderne var mange; bl.a. afgav hæren tre dages løn til fordel for monumentet.

 12. Dvs. Tekla Potocka, der var enke efter Włodzimierz Potocki.

 13. Kontrakten angående gravmonumentet for Włodzimierz Potocki blev underskrevet 19.10.1820.

 14. Stanisław Mokronowskis kone, den polske grevinde Maria Mokronowska, var søster til Tekla Potocka.

Sidst opdateret 02.10.2014