5.9.1817

Afsender

Spiridion Naranzi

Afsendersted

Venedig

Afsenderinfo

Poststemplet: Venezia, 11 SETTEMBRE samt REGNO LOMBARDO VENETO.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Chiarissimo / Sigr. Alberto Thorvaldson / Professore di Scultura / in / Roma.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Naranzi beretter, at Dionisio Bulzo selv vil opsøge Thorvaldsen og svare på alle billedhuggerens spørgsmål i forbindelse med bestillingen af monumentet over Thomas Maitland, jf. A258 og A600. Naranzi vil sørge for, at piedestalen til monumentet vil blive udført efter den af Thorvaldsen valgte tegning.

Dokument

Venezia li 5. Sette 1817

Prgmo Sigre

Non hò risposto subito al contenuto della di Lej pregiatissima LetteraI in data 27. Luglio passato, perchè attendevo il ritorno da Londra del Sr: BulzoII, il quale solo avrebbe potuto rispondere adeguatamente aj di Lej quesitiIII.

Ricevo appunto le di lui lettere da Torrino, e con esse mi previene che sarebbe lui stesso passato da codeste parti nel iminente ritorno, che và a fare nella sua Patria. Potrà quindi intendersi con essoIV sopra ogni particolare, ed a mè non resterà altra parte, se non che quella di corisponderle il dinaroV corispondente alla di Lej operaVI.

Farò eseguire frattanto il piedestallo giusto il dissegnoVII da Lej prescelto, nel atto che le ripeto la costante mia amirazione, ed ossequio


devm obl Servre
Il Cave Naranzi

Generel kommentar

Thorvaldsen udførte modellerne til et monument over den britiske generalguvernør Thomas Maitland i 1818. Dette brev er en del af korrespondancen vedr. monumentet, se evt. hele korrespondancen her.
Monumentet bestod af en portrætbuste i bronze af Maitland, jf. A258, og bronzerelieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, opsat på en høj marmorsokkel. Monumentet blev opstillet på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.

Arkivplacering

m5 1817, nr. 40

Thiele

Bestillingen omtalt Thiele II, p. 318-319, samt p. 382-384.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A258 Thomas Maitland, Tidligst september 1818 - Senest november 1818, inv.nr. A258
A600 Minerva, sandheden og løgnen, Tidligst september 1818 - Senest 25.10.1818, inv.nr. A600

Kommentarer

  1. Dette brev fra Thorvaldsen af 27.7.1817 kendes p.t. ikke. Se evt. hertil listen over forsvundne breve.

  2. Dvs. den jonisk deputerede embedsmand Dionisio Bulzo. Bulzo havde selv skrevet til Thorvaldsen om bestillingen af monumentet over Thomas Maitland, der omtales i det følgende, jf. brev af senest 3.5.1817. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen.

  3. Det vides ikke, hvilke spørgsmål vedr. monumentet over Thomas Maitland Thorvaldsen har skrevet til Naranzi om, ud over at han udbad sig 250 zecchiner, jf. Naranzis brev af 16.1.1818. Beløbet var antagelig et forskud, som Thorvaldsen normalt krævede som sikkerhed i forbindelse med bestillinger. Se evt. referenceartiklen Thorvaldsens værker, betaling i rater for mere herom.

  4. Bulzo må have ændret planer, i hvert fald vedblev Naranzi at være tovholder på bestillingen. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen.

  5. Først efter 16.1.1818 modtog Thorvaldsen tilsyneladende det ønskede forskud, jf. brev af denne dato, samt brev af 3.2.1818.

  6. Dvs. monumentet over den britiske generalguvernør Thomas Maitland i 1818. Dette brev er en del af korrespondancen vedr. monumentet, se evt. hele korrespondancen her.
    Monumentet bestod af en portrætbuste af Maitland, jf. A258, og relieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. originalmodel A600, opsat på en høj sokkel. Monumentet blev opstillet på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.

  7. Thorvaldsen havde fået tilsendt to tegnede forslag til piedestalens udformning og havde valgt den ene, jf. breve af 16.1.1818 og 14.7.1817. Af Naranzis brev af 16.1.1818 fremgår det også, at piedestalen på dette tidspunkt er færdig.

Sidst opdateret 21.08.2014