31.12.1816

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Chiarissimo Sig.r / Sig.r CavaliereI Alberto Thorwaldsen / Scultore Danese / Trinita de Monti a Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Schubart anbefaler sin rige ven fra Geneve, Bertrand-Favre til Thorvaldsen. Det ventes, at Bertrand-Favre vil købe adskillige kunstværker i Rom.

Dokument

Pisa den 31 December 1816

Min bedste Thorwaldsen. Jeg anbefaler Dem OverbringerenII af denne min Skrivelse Herr Favre-Bertrand fra GenfIII. Han og hans KoneIV ere meget elskværdige Mennesker som elske alt hvad der er godt og ædelt. Jeg har bedet LundV at vilde gaae disse mine intime VennerVI til haande. De ere meget rige, og søge at forøge Deres Kunstsamlinger. Herr Favre besidder i Geneve et Bibliothek af 5000 Bind. Han har ladet sig giøre en StatueVII i Florentz og ventelig vil han ogsaa i Rom indkiøbe adskilligtVIII Kunsten angaaende. Han er en meget dannet Mand. Hans Kone er en sand Engel, og overmaade artig og velopdraget. De spille den første Rolle i Geneve, og har overvældet mig med Høflighed medens mit Ophold i denne behagelige Bye.

Nu Gud velsigne Dem – Hils alle gode Venner fra

Deres oprigtige Ven
Baron Schubart

Arkivplacering

m4 1816, nr. 51

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev kåret til ridder for første gang 28.1.1810. Se evt. Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Det er altså sandsynligt, at Bertrand-Favre har mødt Thorvaldsen ved overbringelsen af dette brev.

  3. Dvs. Geneve i Schweiz.

  4. Dvs. Cathrine Bertrand (17??-18??), efter hvem Favre også benyttede efternavnet Bertrand, jf. ‘Guillaume Favre de Geneve ou l’Étude pour l’étude’, in: Causeries du Lundi, bd. 13, p. 190.

  5. Givetvis deres fælles ven i Rom, den danske maler J.L. Lund.

  6. Dvs. nære venner, jf. Ordbog over det danske Sprog, betydning 3.

  7. Guillaume Bertrand-Favre og hans hustru Cathrine Bertrand (17?? – 18??) boede i Villa La Grange i Geneve, hvor deres kunst- og bogsamlinger også var placeret. Det vides ikke, hvilken statue, der her henvises til. Se evt. mere om bogsamlingen hos Jean-Daniel Candaux: “La Bibliothèque de Guillaume Favre à “La Grange””, in: Marie Viallon (ed.): Voyages de bibliothèques: actes du colloque des 25-26 avril 1998 à Roanne, Saint-Étienne, Publications de l’Université, 1999, p. “27-33”: Se hertil evt. Jean-Daniel Candaux : “La Bibliothèque de Guillaume Favre à “La Grange””, in: Marie Viallon (ed.): Voyages de bibliothèques: actes du colloque des 25-26 avril 1998 à Roanne, Saint-Étienne, Publications de l’Université, 1999, p. 27-33.

  8. Bertrand-Favre bestilte efterfølgende en marmorversion af Ganymedes skænker i skålen, jf. A43, hos Thorvaldsen, jf. brev af 23.1.1817 og igen i 1824 en afstøbning af Musernes dans på Helikon, jf. A341; se hertil Bertrand-Favres brev til kunst- og antikvitetshandleren Giuseppe Basseggio af 21.10.1824.

Sidst opdateret 19.08.2014