9.8.1816

Afsender

J.C. Ulrich

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.
Poststemplet: “LIVORNO” samt “13 AGOST[I]”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / le ChevalierI Thorwaldsen / Celebre Sculpteur Danois / à Rome
Tilskrift: A Mons.r le Chevalier Thorwaldsen / Rome.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ulrich spørger, hvornår værkerne, bestilt af Alexander Baillie og Jørgen Knudtzon, er klar til forsendelse og beder Thorvaldsen skynde sig. Det drejer sig om portrætbusterne af Jørgen Knudtzon, A230, og Alexander Baillie, jf. A262, samt reliefferne Amor og Bacchus, jf. A408, Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419, og Hector hos Paris og Helena, jf. A499.

Dokument

Livourne ce 9 Août 1816.

Monsieur le Chevalier!

Mes particuliers amis Mes.s KnudtzonII & BaillieIII de Londres me previennent de vous avoir commis divers ouvrages en marbreIV pour la valeur d’environ Cinq Cent EcusV, & comme ils temoignent grand’ envie de les recevoir bientôt, ils me mandent de vous en écrire en question. Ayez donc la bonté, Monsieur, de me dire s.v.p. jusqu’à quelle epoque ces ouvrages seront en état de pouvoir m’être addressés, pour en suivre les dispositions que je tiens des sudits amis; j’oserai même vous prier d’en accélerer par vos soins l’envoy, pour satisfaire ainsi aux souhaits de M.s Knutdzon & Baillie, aux quels il tarde de recevoir ces oeuvrages de votre habile ciseau.

Dans l’attente de votre agréable reponse, j’ai l’honneur, Monsieur le ChevalierVI, de vous saluer avec parfaite consideration.

J. Csthe Ulrich

Arkivplacering

m4 1816, nr. 33

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A408 Amor og Bacchus, ca 1810, inv.nr. A408
A419 Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, ca 1810, inv.nr. A419
A499 Hektor hos Paris og Helena, 1809, inv.nr. A499
A230 Jørgen Knudtzon, 1816, inv.nr. A230
A262 Alexander Baillie, 1816, inv.nr. A262

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. den norske købmand og kunstsamler Jørgen Knudtzon.

  3. Dvs. den britiske rigmand og kunstsamler Alexander Baillie.

  4. Hermed menes dels to marmorbuster af Alexander Baillie, jf. A262, og af Jørgen Knudtzon, jf. A230, og dels marmorversioner af reliefferne Hector hos Paris og Helena, jf. A499, Amor og Bacchus, jf. A408, og Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419. Muligvis inkluderer det også de antikke sager, Thorvaldsen var blevet bedt om at skaffe Baillie, jf. Knudtzons breve af 19.3.1816 og 20.6.1816, samt Thorvaldsens svar fra maj 1817.

  5. Dvs. møntenheden ecu, der svarede til en scudo, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  6. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

Sidst opdateret 10.11.2014