5.9.1814

Afsender

Olav Olavsen

Afsendersted

Kongsberg

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Olavsen anbefaler H.E. Freund til Thorvaldsen. Han sender med ham en ring som tak for det tegnede portræt, Thorvaldsen udførte af Olavsen i 1794.

Dokument

Udi Aaret 1794I havde Jeg den Glæde at gjøre Bekjendtskab med Deres Velbaarenhed som den hvis FaderII havde Fælles Moder med mig nemlig Island, og hvis Familie jeg desuden kjendte som ved Slægtskab lidt forbunden med mig, hvor om Vi, om jeg ret mindes, den gang talte.

De viste mig allerhøistærede! det Venskab at tegne mig af med BlyantIII, hvilket jeg ikke kunde paaskjønne, som ofte siden har krænket mig. Nu da Bringeren her af FreundIV [nu] reiser, og stiler sin Reise til det, over heele Verden navnkundige RomV, saa har Han lovet mig at medtage en RingVI til Dem fra mig med Inscription: vos exemplaria græcaVII. som jeg beder Dem at modtage til Erkjentligheds Tegn for den mig i foran benævnte Aar beviste Venskab.

Det unge Menneske som bringer Brevet og Ringen er mig bekiendt ved udmærket Moralitet. Hans Duelighed i Hans Fag vil Deres Velbaarenhed rimeligviis lære at kjende. Hvor dyrebart det maae være Ham at blive fordeelagtig bekjendt af Dem, er begribeligt, og jeg ønsker Ham hjertelig Held til at erhverve Deres Velbaarenheds Yndest.

Hilsen Højagtelse og Venskab

KongsbergVIII i Norge Olav Olavsen
den 5.te Septembr. 1814. Professor

Arkivplacering

m4 1814, nr. 19

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 396-397.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen og Olavsen mødte hinanden – vist nok den eneste gang – i København i 1794. Olavsen opsøgte billedhuggeren sandsynligvis for at kopiere ansigtstrækkene på den portrætbuste af Jon Erichsen, jf. A795, som Thorvaldsen var igang med på det tidspunkt. Læs mere herom i Olavsens biografi.

 2. Dvs. Thorvaldsens far, Gotskalk Thorvaldsen.

 3. Dette tegnede portræt af Olavsen kendes ikke længere.
  Som det fremgår af hans andet kendte brev til Thorvaldsen af 7.11.1819 gik portrættegningen tabt i 1804.
  Når Olavsen nævner, at portrættet var udført i blyant, var det sandsynligvis skåret over samme læst, som Thorvaldsens øvrige tegnede portrætter fra hans ungdomstid i København: Et lille halvfigursportræt – omkring 10-15 cm i højden – udført med blyant og akvarel i oval ramme, se mere herom i Portrætter pr. skabelon.
  Se evt. også Forsvundne værker af Thorvaldsen.

 4. Dvs. den danske billedhugger Hermann Ernst Freund. Han opholdt sig i Kongsberg i Norge april-juni 1813, jf. H.R. Baumann (ed.): Hermann Ernst Freunds Levned ved Victor Freund, København 1883, p. 9.

 5. Freund ankom først til Rom i april 1818.

 6. Denne ring beskrives med flere detaljer i Olavsens andet brev af 7.11.1819. På grundlag af disse to breve kan ringen sikkert identificeres som dén, der dukkede op i 2015 hos auktionsfirmaet Bruun Rasmussen, kat. 854/220.
  Ifølge auktionshuset stammer ringen fra apotekerfamilien Aarsleff i Præstø, som boede i byen i perioden 1838-44, hvor Thorvaldsen ofte opholdt sig på det nærliggende Nysø, jf. folketællingerne 1840 og 1845.
  Det må da antages, at ringen havnede i familien Aarsleffs besiddelse ved, at Thorvaldsen først faktisk fik den overbragt af Freund i Rom. Efter sin hjemkomst til Danmark 17.9.1838 må ringen være fulgt med billedhuggeren. Herefter må det formodes, at familien Aarsleff erhvervede ringen enten direkte fra Thorvaldsen, eller at den gik i arv til et medlem af familien Stampe, der boede på Nysø, og som så siden afhændede den til familien Aarsleff.

 7. Dvs. frit oversat Tag model efter de græske.
  Det vides ikke, om Thorvaldsen nogensinde gik med ringen, men bonmotet ville givetvis have appelleret til ham.
  Mottoet stammer fra Horats Ars Poetica, hvor det indgår i en lidt anden sammenhæng: “Vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate diurna”, dvs. frit oversat: Læs de græske forbilleder [forfattere] igennem dag og nat.
  I en helt anden sammenhæng hentyder også Johann Wolfgang von Goethe formentlig til Horats-citatet i et af digtene i sine Romerske elegier:
  “Hier befolg ich den Rat, durchblättre die Werke der Alten…” (nr. 5).
  Det er ikke utænkeligt, at Thorvaldsen både kan have kendt Horats-citatet, og også var vidende om Goethes genbrug deraf.

 8. Olavsen var ansat som lærer på Bergseminaret i Kongsberg i Norge, se mere herom i hans biografi.

Sidst opdateret 10.02.2016