22.8.1818

Afsender

Jørgen Koch

Modtager

Maria Koch

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Koch er flyttet ind i Casa Buti efter at have tilbragt 14 dage i Albanerbjergene.

Dokument

[...] Jeg er nu flyttet indI hos Thorvaldsen, og nyder Daglig Hans Aandrige Selskab, lige Agtværdig som Menneske og Kunstner. Jeg har og her omtrent tilbragt 14 Dage i BiergeneII [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Dette brev angives af Kai Sass at være til begge Jørgen Kochs søstre, både Maria og Louise.

Arkivplacering

m34, nr. 72,11

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Koch flyttede ind på anden sal i Casa Buti, Via Felice nr. 46, hvor Thorvaldsen boede på første sal, jf. artiklen Thorvaldsens bopæle.

  2. Sandsynligvis Albanerbjergene, Monti Albani, ca. 20 km sydøst for Rom, hvor Roms overklasse samt mange kunstnere holdt sommerferie.

Sidst opdateret 01.02.2016