23.1.1811

Afsender

Theodor von der Ropp

Afsendersted

Feldhof v. Neuenburg (nuv. Jaunpils i Letland)

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet, muligvis med voks.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Dem Herrn A. Thorwaldsen / Bildhauer / zu / Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.
Brevet er dateret efter både den julianske og den gregorianske kalenderregning hhv. 11.1.1811 og 23.1.1811, skrevet på følgende måde: ”11/23ten Januar 1811”. I de katolske lande blev den gregorianske kalender indført 1582 og senere i Danmark i året 1700, mens den i de græsk-ortodokse lande først blev antaget i 1900-tallet.

Resumé

Ropp takker for meddelelsen om, at hans værker er færdige. Han mener, at Jupiter Otricoli gled ud af bestillingen til fordel for Venus og Briseis og Achilleus.

Dokument

FeldhoffI den 11/23ten Januar 1811

P.T.

Vielen Dank für die BeendigungII der Kunstsachen die Sie die Güte gehabt haben für mich zu machen.
Im voraus freue ich mich über den Genuss, den mir diese Produkte des wahren Genios gewähren werden; aber leider werde ich noch einige ZeitIII darauf verzichten müssen. –
Sie gedenken in Ihrem BriefeIV der Büste des Vaticanischen JupitersV, aber so viel ich mich entsinne, glaube ich, dass es eine Bedingung war, da ich bey Ihnen das Bas-reliefVI und die Statue der VenusVII bestellte, dass sie diese Büste behieltenVIII.
Ihrer fernern Freundschaft hat die Ehre sich zu emfehlen

Ihr

Freund und Diener
Theodor Ropp

[På brevets udskriftsside er med blæk, antagelig med Thorvaldsens hånd, skrevet følgende:]

P       Paa Anfordring
              P

Generel kommentar

Dette brev er en del af korrespondancen mellem Ropp og Thorvaldsen vedrørende bestillingen af 10 værker i 1804-05, se mere i referenceartiklen herom.

Arkivplacering

m3 1811, nr. 7

Emneord

Værker

A490 Briseis føres væk fra Achilleus af Agamemnons herolder, 1803, inv.nr. A490
A12 Venus med æblet, 1813 - maj 1816, inv.nr. A12

Kommentarer

 1. Feldhof var en af familien Ropps besiddelser i det daværende Kurland. Feldhof lå ved Neuenburg, der idag hedder Jaunpils og ligger i Letland.

 2. Thorvaldsen må i et nu forsvundet brev have meddelt, at de værker, Ropp bestilte i 1804-05, var blevet færdige.
  Se mere i Ropps bestilling 1804-05.

 3. Der skulle gå hele seks år, før Ropps værker nåede frem til Kurland; i første omgang til byen Mitau (nuv. Jelgava). Senere blev de anbragt på de roppske familiegodser i Kurland, se mere herom i Værkernes senere skæbne.
  Når Ropp skriver, at han må undvære værkerne i noget tid, hentyder han utvivlsomt til krigsurolighederne i Europa i 1811 og årene fremover, der umuliggjorde en transport af kunstværker fra Rom til Kurland.

 4. Dette brev fra Thorvaldsen kendes ikke, men det blev sandsynligvis sendt umiddelbart efter 30.12.1810, se mere i Ropps bestilling 1804-05.
  Se evt. også oversigten over Forsvundne breve.

 5. Dvs. en kopi af busten Jupiter/Zeus fra Otricoli i Museo Pio Clemente i Vatikanet.

 6. Dette basrelief er identisk med den første marmorversion af Briseis og Achilleus (jf. A490).
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 7. Dvs. en tidlig udgave af statuen Venus (jf. A12).
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 8. Thorvaldsen havde en anden opfattelse af sagen: Han mente, at Ropp skulle betale for og modtage Jupiter-busten, fordi ændringen af hans bestilling skete på et tidspunkt, da Jupiter-busten næsten var færdig, og Thorvaldsen dermed havde haft udlæg i den forbindelse, se Thorvaldsens svar på dette brev.

Sidst opdateret 23.05.2013