Antagelig 2.2.1811

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Theodor von der Ropp

Modtagersted

Feldhof v. Neuenburg (nuv. Jaunpils i Letland)

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet, men er muligvis skrevet med en anden hånd end det øvrige udkast. Desuden er årstallet vanskeligt at læse, da blækket er flydt ud, se originalen. Årstallet kunne være 1814 eller 1817, men da brevet besvarer et spørgsmål vedrørende betalingen af kolossalbusten af Jupiter, som Ropp omtaler i sit brev af 23.1.1811, må det sandsynlige årstal være 1811.
Der skal dog tages forbehold over for det faktum, at Ropps brev er afsendt fra Feldhof i Letland 23.1.1811, og at det skal have været meget hurtigt undervejs til Rom, hvis Thorvaldsen skal have kunnet nå at besvare det allerede 11 dage efter. Umuligt er det dog ikke, så derfor fastholdes dateringen af dette brevudkast til 2.2.1811.

Resumé

Thorvaldsen takker for betalingen af sine værker. Mht. Jupiter Otricoli mener Thorvaldsen, at Ropp må modtage og betale for den, da busten blev afbestilt så sent, at den var næsten færdig.
Thorvaldsen foreslår, at Ropps bestilling transporteres over land.

Dokument

[Med en anden håndskrift end nedenfor:]
2. Feb. 1811I. Til Theodor v Ropp

Herzlich danke ich Ihnen lieber Herr Baron für die gänzliche BezahlungII für meine Arbeit[en]III durch Herrn GmelinIV. Nur muß ich Ew Hochwohlgeboren erinnern daß wie Sie die 4 koll[o]ssale BüstenV bei mir abbestellten die des Jupiters vaticanoVI schon im Marmor angelegen und also der Marmor zu keinem anderen Gegenstande mehr zu gebrauchen war, so musste ich schon denselben beendigen fortsetzen lassen. Sie werden es also nicht unbillig finden wenn ich Ihnen diese abbestellte sehr mühsam gearbeitete schöne Büste, und die Preparation zu der abbestellten übrigen Büste zu 100 Scudi anrechnen und mir erlaube die prächtigste aller Büsten den übrig[en] Arbeit[en] zufüge und mitschickeVII.
Mein unmaßgeblicher Rath wäre da alle Ihre Sachen in Rom gewiß eine ganze Wagen Ladung aus füllen sich ganz zu Lande kommen zu lassen. Frau v. Humb.VIII die sich mehrere Sachen aus Wien hat nachkommen lassen bezahlt bis hiher für 100 [x] rom: etwas über 7 Scu[di] und durch Gmelin bin ich gewiß es nach [xxxxxxx?]IX zu verschaffen.

Generel kommentar

Dette brevudkast omhandler de værker, som Theodor von der Ropp bestilte hos Thorvaldsen 1804-05, se mere i referenceartiklen herom.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m28A II, nr. 2

Emneord

Personer

Værker

A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A490 Briseis og Achilleus, 1803, inv.nr. A490

Kommentarer

 1. Blækket er flydt ud og gør læsningen af årstallet vanskelig. Om dette, se dateringsbegrundelsen under Dato.

 2. Thorvaldsen modtog antagelig betalingen for hele Ropps bestilling 30.12.1810, hvor han mødtes med Ropps mellemmand i Rom den tyske grafiker Wilhelm Friedrich Gmelin.

 3. Ropps bestilling omfattede i alt 10 værker af Thorvaldsen, se referenceartiklen herom.

 4. Ropps mellemmand i Rom den tyske grafiker Wilhelm Friedrich Gmelin.

 5. Ropp bestilte oprindelig fire kolossalbuster: Nedennævnte Jupiter Otricoli; Juno/Hera Ludovisi; Minerva Velletri; og en uidentificeret Antinous-buste.
  Bortset fra Jupiter-hovedet udgik disse af den endelige bestilling, se mere i Ropps bestilling 1804-05.

 6. Dvs. den såkaldte Jupiter Otricoli i Vatikan-museet i Rom.

 7. Thorvaldsen sendte faktisk busten med de øvrige værker. Han modtog dog først sin restbetaling på de 100 scudi i 1817, da Ropp forsinket kvitterede for modtagelsen af værkerne.

 8. Thorvaldsens ven, den tyske kvinde Caroline von Humboldt, som åbenbart havde fået transporteret gods fra Wien til Rom, som det fremgår af det følgende.

 9. Der må være tale om et geografisk stednavn i Ropps nærhed i Nordeuropa, men ordet er svært at tyde.
  Se evt. faksimile-gengivelsen af brevudkastet.

Sidst opdateret 14.10.2014