Primo 1817

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Nicolaus Esterházy

Modtagersted

Formodentlig Napoli, på baggrund af Esterházys svar.

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, men på baggrund af to andre Esterházy-breve, må det færdige brev, og dermed sandsynligvis også dette brevudkast, være dateret til 21.1.817, 21.2.1817 eller 21.3.1817.

Resumé

Thorvaldsen fremsender fem skitser af bacchantinder, så Esterházy kan vurdere, hvilken han foretrækker. Han beklager, at skitserne har været længe undervejs, og forklarer forsinkelsen med, at han først ville gøre alle forberedelser til bestillingen og skaffe marmoret, så han kan gå i gang med arbejdet, så snart fyrsten giver besked. Han har tegnet dansende og spillende variationer af figuren.

Dokument

Altezza SerenissimaI

Annesso alla presente le invio cinque schizziII delle BaccantiIII che l’A. V.IV si e compiaciuto ordinarmi, e le chiedo mille scuse se prima d’ora non l’ho effettuato, per il motivo che ho dovuto approntare intanto i necessarj Marmi p l’esecuzione, e fare tutti gl’altri preparativi onde potere seguitare senz’interuzzioneV al primo suo cenno.

Era una occupazione per me molto nojosa il dovere fare de’ disegni che ora vi ho perduto la praticaVI, quali non devono dal A.V. esser considerati che per semplici idee onde possa il di Lei genio determinarsi, che io ho avuto in mia solamente di accompagnasseVII in quanto a me sceglierei una figuraVIII e percio ne ho fatto una che ne ho fatto una che suona eIX danzante o l’altra che suona l’altra che balla.

Non sarà che del mio particolare interesse di eseguire questa commissione con tutto l’impegno possibile tanto p corrispondere all’opinione che per A. V. ha verso di me come per mantenere, anzi, aumentare la mia riputazione.
Attendo con impazienza l’OracoloX dell’A. V. e mi do il vanto d’essere

Generel kommentar

Dette dokument er et brevudkast til et brev, som p.t. ikke kendes. Det er skrevet af en uidentificeret koncipist, jf. artiklerne Koncipister og Thorvaldsens brevskrivningsproces. Brevet indeholder overstregninger og rettelser, og fremstår visse steder ufuldstændigt.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

NN

Koncipistkommentar

På baggrund af håndskriften, kunne der muligvis være tale om samme koncipist som ved breve af 2.3.1822 og 7.1.1824. Det skal dog bemærkes, at forhåndenværende brev blot er et udkast, og skriften derfor ikke er formfuldent som ved de to førnævnte.

Arkivplacering

m28, nr. 126

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

A178 Danserinde, 5.7.1817, inv.nr. A178

Kommentarer

  1. Dvs. højvelbårenhed.

  2. Der er tale om fortegninger til Danserinde, jf. A178, som Esterházy bestilte hos Thorvaldsen i december 1816 eller tidligt i 1817. Det vides dog ikke præcis hvilke fem skitser, der er tale om. På Thorvaldsens Museum findes en række tegninger af dette motiv, og da Esterházy er den første, som bestiller Danserinden, er det nærliggende at formode, at de mestendels knytter sig til denne bestilling. Nogle af dem er meget løse skitser, som kan tænkes at have været til Thorvaldsens eget brug: C454r, C1163, C1167. Andre forekommer mere afsluttede og egnede til at forlægge fyrsten: C54, C200, C201, C1050r. Dertil kommer en tegning, som i dag befinder sig på Den Kongelige Kobberstiksamling, inv. nr. KKSgb9081. Denne tegning bærer rester af et laksegl, og knytter sig sandsynligvis til Esterházy-bestillingen, jf. Esterházys svar.

  3. Her kaldes skitsernes motiv for bacchantinder, mens Esterházy i sit svar kalder det for attituder, dvs. stillinger jf. Ordbog over det danske Sprog. I sit senere brev af 2.10.1817 kalder Esterházy skulpturen for en dansende bacchantinde. I værkstedsregnskabet fra 1819-1822 kaldes skulpturen blot for en danserinde, og det er også det navn, Thorvaldsens værkstedsmedarbejder Hermann Ernst Freund bruger om skulpturen i et brev til Jørgen Koch af 15.11.1822.

  4. “Altezza Vostra”, dvs. deres højhed, en variation af “Altezza Serenissima”.

  5. Selvom Thorvaldsen her antyder, at han vil hugge skulpturen så snart fyrsten giver besked, blev Danserinde, jf. A178, først leveret til Esterházy i slutningen af 1822, jf. brev af 15.11.1822. Figuren var rigtignok færdigformet allerede 5.7.1817, jf. omtale i Athene, juli 1817, men af værkstedsregnskabet fremgår det, at marmorhugningen stadig var undervejs i 1819-22. Hastværket med marmorhugningen var altså tilsyneladende ikke så stort, som her antydet.

  6. Hvad Throvaldsen mener med, at han har mistet øvelsen, vides ikke.

  7. Hele denne linie er et indskud, som mestendels er overstreget, jf. originalen. Ordet “accompagnasse” falder udenfor sammenhængen og skulle måske også have været overstreget.

  8. Her beskrives tre variationer af motivet, nemlig en figur som både spiller og danser, én som kun spiller og én som kun danser. Dette svarer også til de variationer, som fremgår af de eksisterende skitser, jf. tidligere kommentar.

  9. Denne linie er et indskud, som er delvist overstreget, jf. originalen.

  10. Dvs. hertugens udmelding.

Sidst opdateret 20.01.2017