Ultimo april 1804

Afsender

Adam Gottlob Detlef Moltke

Afsendersted

Napoli

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Napoli

Modtagerinfo

Udskrift: al Signor Thorwaldsen

Dateringsbegrundelse

Brevet er ikke dateret, men må være skrevet i Napoli, mens både familien Moltke og familien Schubart opholdt sig i byen. Moltke rejste i selskab med Thorvaldsen til Napoli mellem den 10. og den 19.4.1804. Schubart og hans hustru forlod Napoli et par uger efter Thorvaldsens ankomst iflg. Thiele I, p. 223. Grev Moltkes brev kan dermed med stor sandsynlighed dateres til de sidste par uger af april 1804, eventuelt allerførst i maj 1804.

Resumé

Moltke anmoder Thorvaldsen om at få oplyst adressen på de tyske arkitekter Gottlieb Steinmeyer og Karl Friedrich Schinkel, da han på Wilhelm von Humboldts vegne har et ærinde hos Steinmeyer. Moltke udbeder sig et par hurtige linjer som svar, da han næste dag skal rejse til Pæstum med Herman Schubart.

Dokument

Lieber Thorwaldsen mit einem herzlichen Guten Morgen darf ich Ihnen eine Frage machen, welche Sie mir vielleicht beantworten können. Sagen Sie, wissen Sie nicht, wo Steinmeier und SchinkelI wohnet. HumboldtII hat mir ein GeschäftIII für den ersteren aufgegeben u[nd] da ich Morgen nach PaestumIV reise mit Hr SchubartV, so wollte ich es gerne heute – noch mit jenem in Richtigkeit gebracht haben. Antworten Sie nur mit ein paar[?]VI Zeilen.

AMoltke.

Generel kommentar

Brevet dokumenterer, at Karl Friedrich Schinkel og Thorvaldsen med stor sandsynlighed befandt sig i Napoli på samme tid i april 1804, men det kan herudfra ikke entydigt afgøres, om Thorvaldsen kendte Schinkel personligt på dette tidlige tidspunkt. For mere herom, se Schinkels biografi.

Papirets nederste højre hjørne er afrevet og der er en stor fold i papiret.

Arkivplacering

m26 I, nr. 67

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den tyske arkitekt Gottfried Steinmeyer opholdt sig sammen med studiekammeraten, arkitekten, maleren mm. Karl Friedrich Schinkel i Rom 1803-04, herunder i Napoli og på Sicilien fra april til juli 1804. Det var derfor antagelig deres adresse i Napoli, som Moltke udbad sig mhp. at henvende sig personligt til dem, mens de alle var til stede i byen.

  2. Den daværende preussiske gesandt ved pavestolen Wilhelm von Humboldt.

  3. Det vides ikke, hvilken opgave eller hvilket ærinde Humboldt ville forhøre sig om hos Steinmeyer, om hvem oplysningerne i dag er sparsomme. Til gengæld kom Schinkel bl.a. til at bygge Schloss Tegel for familien Humboldt udenfor Berlin 1822-24.

  4. Dvs. for at se de berømte doriske tempelruiner i Pæstum godt 100 km syd for Napoli.
    Thorvaldsen besøgte også ruinerne, men på et andet tidspunkt i selskab af maleren Christoph Heinrich Kniep.

  5. Dvs. baron Herman Schubart, der på daværende tidspunkt var gesandt ved hoffet i Napoli og generalintendant for dansk handel i Middelhavet. Det var samme Schubart, der havde inviteret Thorvaldsen til at besøge sig i Napoli og senere samme år på sit landsted Montenero.
    Familien Schubart rejste fra Napoli kort efter den her omtalte tur til Pæstum for at begive sig til Montenero, jf. Thiele I, p. 223. Thorvaldsen hørte fra Herman Schubart næste gang i hans brev af 2.7.1804 afsendt fra Montenero, hvor han igen inviterede billedhuggeren til at komme på besøg.

  6. Læsningen af dette ord er vanskelig, men der står antagelig paar, dvs. par, hvilket også giver god mening i sammenhængen.

Sidst opdateret 11.06.2014