23.1.1841

Afsender

Rentekammeret

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med det lille danske rigsvåben over to korslagte nøgler.
Poststempel: KJØBENHAVN 24 1 1841

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Herr Conferentsraad og Professor Thorvaldsen.
Udskrift: Til / Herr Conferentsraad og Professor / Thorvaldsen. / paa Nysøe / ved Præstøe

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Paa Rentekammerets allerunderdanigste Forestilling har Hans Majestæt Kongen under 14de. i denne MaanedI allernaadigst resolveret saaledes:

”Vi tillade allernaadigst, at Conferentsraad Thorwaldsen maa forblive ukrævet for Rangskat fra hans Udnævnelse til Conferentsraad indtil videre.”

Hvilken allerhøieste Resolution man ikke undlader tjenstlig at communicere Herr Conferentsraaden, til behagelig Underretning. Rentekammeret den 23de. Januar 1841.

[MN? xxxxxxmann?] [xxxxxx] [xxxxxs] JUnsgaard


/ Hoppe

Arkivplacering

m24 1841, nr. 2

Emneord

Kommentarer

  1. Se den kongelige resolution af 14.1.1841.

Sidst opdateret 02.11.2016