Antagelig 20.6.1835

Afsender

Maria Callcott

Afsendersted

London

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen er svært læsbar, men synes at være 20.6.1835.

Resumé

Callcott introducerer sin fætter, Kaptajn Dundas, og hans kone og beder Thorvaldsen vise dem værkerne i sit værksted. Høyen og Hornemann har begejstret fortalt Callcott om udsmykningerne til Vor Frue Kirke, men hun kan desværre ikke se dem, da hun har været syg og ude af stand til at rejse de sidste fire år.

Dokument

Kensington GravelpitsI
G[xxx]II 20.o 1835.

Caro Amico

Vi ho scritto una lunga lettera per mani del Sig.r Dott.re ThomsonIII pregandovi di accettare un librettoIV &c &c adesso io vi do l’incommodo di questo biglietto per presentare i miei Cugini il Capitano DundasV e sua MoglieVI li troverete ambedue amabili ed amanti si non cognoscenti degli Arti. Fategli vedere le mirabile cose che ornano il vostro studio se c’è ancora quello piccolo basso relievo di TobiasVII col pesce ditegli come io l’ho amato – poi tutte le gran cose per la chiesa di CopenhagenVIII – Ah! con quante entusiasmo mi hanno parlato il HoyenIX ed il BörnemanX, quando erano meco, del CristoXI, degli ApostoliXII, della predica di San GiovanniXIII. Mi sono sentito battere il cuore a misura che questi Ottimi Danesi parlavano del caro Thorvaldsen & delle sue opere! A! perche non mi e possibile l’andare vedere! Ma una MalattiaXIV gravissima mi tiene sempre in Casa – Sono gia quattro anni – ci vuole pazienza e fede – Addio – Mio MaritoXV vi salute – Caro Amico! – pensate a noi

Maria Callcott.

Arkivplacering

m20 1835, nr. 54

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
C345 Tobias helbreder sin blinde far, 1827, inv.nr. C345
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70

Kommentarer

 1. Kensington Gravelpits var på brevskrivningstidspunktet en landsby beliggende i et åbent område, der tiltrak mange britiske landskabsmalere. I dag er området urbant og befinder sig i det vestlige London omkring Notting Hill.

 2. Skriften er utydelig, men der er antagelig tale om en månedsbetegnelse, muligvis Giugno, italiensk for juni.

 3. Den omtalte Dr. Thomson, der overbragte Callcotts brev og libretto til Thorvaldsen, er p.t. ikke identificeret. Men Callcotts mor var født Thom(p)son, så det kan have været et familiemedlem.

 4. Den omtalte libretto kan være Callcotts hæfte Description of the Chapel of the Annunziata dell’Arena; or, Giotto’s Chapel, in Padua, London 1835. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M253, og rummer en dedikation til ham.

 5. Callcotts fætter, en kaptajn med efternavnet Dundas, var på fædrene side; og hendes far, George Dundas, havde otte søskende, heraf fire brødre, der kan have ført efternavnet videre, Fætteren må således have været søn af enten Ralph, James, David eller William Dundas, men nærmere er hans identitet p.t. ikke opklaret.

 6. Callcotts fætter Kaptajn Dundas er p.t. ikke nærmere identificeret – derfor er hans unavngivne kone det heller ikke endnu.

 7. Dvs. relieffet Tobias helbreder sin blinde fader, der er opsat i marmor som gravmæle over den italienske øjenlæge Vacca Berlinghieri på væggen i Campo Santo i Pisa, jf. en skitse dertil, C345.

 8. Dvs. Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke.

 9. Den danske kunsthistoriker Niels Lauritz Høyen.

 10. Callcott har antagelig ment den danske maler Christian Horneman.

 11. Dvs. Kristus i Vor Frue Kirke, jf. gipsversionen på Thorvaldsens Museum, A82.

 12. Dvs. apostlene i Vor Frue Kirke, jf. gispversionerne i fuld størrelse på Thorvaldsens Museum, A86, A87, A89, A91, A93, A96, A98, A99, A101, A103, A105, A108.

 13. Dvs. Johannes Døberens prædiken, udsmykning i gavlpedimentet over hovedindgangen til Vor Frue Kirke. Jf. gipsversionen på Thorvaldsens Museum, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69 og A70.

 14. Callcott blev ramt af sygdom i 1831 og var invalideret resten af sit liv.

 15. Maria Callcott var gift med den britiske landskabsmaler Augustus Wall Callcott.

Sidst opdateret 30.08.2016