10.2.1835

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING”.
Poststemplet: “DANEMAR[CK] PAR HAMBOURG” og “T. T. H[A]MBURG 17. Febr. 35.” og “ROMA 2. MAR. 1835”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A / Monsieur Monsieur le conseiller d’ Etat / Thorwaldsen, commadeur de l’ordre / de Dannebrog & chevalier de la courone de fer / à Rome / port paye jusqu a / la frontiere.
Tilskrift: Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen, / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, / i Rom.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I Henhold til vor Skrivelse af 17de f:M: undlade vi ikke endvidere at meddele Hr Etatsraaden Efterretning om, at den Kongelige danske Fregat, som er befalet udrustet til Middelhavet, vil anløbe Livorno, samt at de Kunstsager, som Hr Etatsraaden maatte ønske hjemsendte med dette Skib, behageligen maatte afsendes fra Rom, saa betimelig, at de ved Udgangen af Mai Maaned kunne tages ombord, hvorom man desuden under Dags Dato underretter Generalconsul Ulrich, hos hvem Skibets Commandeur, ifølge allerhøiest Ordre vil melde sig.
Slotbygnings= Commissionen d: 10 Febr 1835.

Hauch AMoltke CFHansen Kongslew


/ C SchramI

Arkivplacering

m20 1835, nr. 5

Emneord

Kommentarer

  1. Denne signatur ses på flere af Slotsbygningskommissionens breve i nederste højre hjørne og betyder, at brevet er konciperet af den danske enkekassedirektør og konferensråd Gerhard Christopher Schram.

Sidst opdateret 28.10.2015