24.4.1835

Afsender

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Carl Christian Rafn

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Etatsraad Thorvaldsen, / Billedhugger / i Rom.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

DET KONGELIGE
NORDISKE OLDSKRIFT SELSKAB


Kjøbenhavn, den 24de April 1835.

Vi have længe og længselfuldt ventet vor kjære Landsmands Hjemkomst til Fædrelandet, have derfor ladet vedføiede Meddelelse henligge en Tid. Vi benytte nu denne gode Leilighed til at tilstille Dem samme, i det jeg paa paa Bestyrelsens Vegne udtrynneI, hvor behageligt det er den at see Deres verdensberømte Navn, blandt Navnene paa Selskabets Medlemmer, Dem, Islands og Danmarks Søn, blandt Medarbeiderne til et islandsk og dansk NationalAnliggendes Fremme, en Sag der nu vinder varm Deeltagelse i og udenfor Europa. De vedlagte Beretninger fremstille derpaa Kjendsgjerninger. Blandt Fundateurerne af Selskabets faste Fond vil De finde flere Mænd af europæisk Navnkundighed; vi have allerede nogle af stor Anseelse til at forøge denne Liste med for indeværende Aar. Ethvert saadant Navn at indføre paa denne Liste er af uberegnelig Vigtighed for Selskabets Opkomst; og vil det saaledes gaae fremad, som det tegner til, kunne vi maasneeII have den Tilfredshed, at Stiftelsen kan blive behørig begrundet endnu medens vi leve.

Vi anbefale Dem paa det bedste denne nordiske Nationalsag. Deres Deeltagelse for den vil blive af stor Vigtighed.

DHrr Schlegel og Finn MagnusenIII formelde til Deres Hvbhed venligst Hilsen.

Med inderligste og udmærket Høiagtelse tegner jeg mig

  Deres
  ærbødigst hengivne
RafnIV.

Generel kommentar

I brevets øverste venstre hjørne er selskabets logo trykt. Det forestiller den nordiske skæbnegudinde Urd, som sidder med en bog. Selskabets navn, Det Nordiske Oldskriftselskab, står skrevet med islandske runer og omkranser figuren. Logoet er tegnet af maleren J.L. Lund i 1825, jf. hjemmesiden for Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.

Arkivplacering

m20 1835, nr. 29

Andre referencer

Kommentarer

  1. Dvs. udtrykke.

  2. Dvs. måske.

  3. Den islandske filolog Finnur Magnússon

  4. Den danske filolog Carl Christian Rafn.

Sidst opdateret 09.07.2020