9.2.1830

Afsender

John Cam Hobhouse

Afsendersted

London

Afsenderinfo

Lille sort laksegl med stjerneformet plante[?]-motiv.
Poststemplet: ANGLETERRE / 2 1 2 F — 30 [dvs. formentlig 12.2[Februar].1830], samt yderligere to utydelige poststempler.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom [formentlig]

Modtagerinfo

Udskrift: Monsr. / Monsieur Le Chevalier Thorwaldsen. / pres la Place Barberini / à / Rome
Tilskrift: Au Chevalier Albert Thorwaldsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Hobhouse har læst Thorvaldsens brev op for underkomitéen og er nu i stand til at sende betalingen på 1000 £. Nogle medlemmer af underkomiteen hælder til en siddende statue, men de lader valget være op til Thorvaldsen. De beder ham sende en tegning, når han har fastlagt, hvordan monumentet skal se ud.

Dokument

Londres ce 9. Fevrr. 1830.

Monsieur le Chevalier.

Jai lu hier votre lettre du 2nd DecembreI passé au Sous-Comité – En consequence les 1000 £II seront transmises sur le champ à la maison TorloniaIII pour que vous puissiez les toucher, pendant le progrès de votre travail, de temps en temps, dans les proportions ordinaires en pareil cas.

Quelques membres du Sous-Comité penchent pour la Statue assiseIV – vu le genre contemplatif de la poesie – vu aussi, le defaut du piedV dont je vous ai parlé auparavant – Nous en laissons pourtant la decision à votre génie – Quand le modele sera terminé vous nous enverrez peutêtre un petit dessein en crayons pour nous aider dans la choix du local ou la Statue doit être placée – En attendant Je vous prie Monsieur d’agréer l’assurance

de la haute consideration avec laquelle

J’ai l’honneur de me sousscrire
votre serviteur tres devoué
John C. Hobhouse

Arkivplacering

m15 1830, nr. 20

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Det omtalte brev fra Thorvaldsen til Hobhouse af 2.12.1829 er ikke kendt. Se hertil referenceartiklen Forsvundne breve.

  2. Hobhouse havde i et brev af 22.5.1829 foreslået at betale 1000 £ for monumentet, og det fremgår af hans næste breve af 9.10.1829 og 24.11.1829, at Thorvaldsen havde accepteret denne betalingssum.

  3. Torlonia var et bankierfirma, som Thorvaldsen brugte meget. Det var ejet og ledet af Giovanni Raimondo Torlonia til hans død i 1829 og blev videreført af hans sønner, Marino, Carlo og Alessandro.

  4. Hobhouse havde 24.11.1829 efterspurgt et udkast til monumentet for Byron, og Thorvaldsens (ukendte) svarbrev af 2.12.1830 må have indeholdt flere, enten tegnede eller beskrevne, eftersom Hobhouse i nærværende brev omtaler en mulig fremstilling i bestemt form: “den siddende statue”. Se hertil Thorvaldsens skitser (på Thorvaldsens Museum) til hhv. statuen, C352, relieffet, C351r og C353, og hele monumentet, C350r.

  5. Hobhouse havde været inde på Byrons misdannede højrefod i sit brev af 24.11.1829.

Sidst opdateret 01.02.2016