20.4.1829

Afsender

Luigi Bottiglia Savoulx

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Sigr Alberto CaveI CommendatoreII / Thorwaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Savoulx indkalder Thorvaldsen til et vigtigt møde om natten. Mødets formål kendes p.t. ikke.

Dokument

Gent[ilissi]mo Sigr Cav[alier]eIII. CommendatoreIV

Casa 20 Aprile 1829 Avendo per affare urgente, che riguardo il PrincipatoV, necessità di abboccarmi con Lei, sono a pregarla di favorire in Casa PersianiVI sulla piazza Madama domani sera verso le ore dueVII di notte italiane.
La Sua maniera obbligante con tutti, mi fa sperare vorrà compiacersi di ritrovarsi all’appontamento sud[etto]o. nell’atto, che ho il piacere di ripetermi senza riserva
Di Lei

Dev[otissi]mo, ed Obl[igatissi]mo Ser[vitor].e, ed A[mic]o.
Luigi Bottiglia Arciv[éscov]o di PirgiVIII

Generel kommentar

Baggrunden for denne mystiske invitation kendes p.t. desværre ikke. Hvorfor en højt placeret kardinal i Pavestaten med kort varsel beder Thorvaldsen om at mødes kl. 2 om natten i en yderst vigtig sag, er uvist. Øjensynlig handler det om il Principato, men hvilket fyrstendømme(?) eller hvilken magtinstans, Bottiglia Savoulx hentyder til, svæver også i det uvisse.


Der findes ikke yderligere dokumenter fra/til Bottiglia Savoulx bevaret blandt Thorvaldsens papirer, så sagen må foreløbig forblive uopklaret. Det vigtige møde skulle øjensynlig finde sted hos Savoulx’ og Thorvaldsens fælles bekendte, familien Persiani, hvis hjem lå tæt ved Piazza Navona ud til Piazza Madama, som det fremgår. Læs mere om familien Persiani i datteren Giulia Persianis biografi.

Arkivplacering

m14 1829, nr. 59

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. På dette tidspunkt i sin karriere havde Thorvaldsen modtaget adskillige ridderordner, se Thorvaldsens udnævnelser.

  2. På dette tidspunkt i sin karriere havde Thorvaldsen modtaget tre kommandørordner:
  3. På dette tidspunkt i sin karriere havde Thorvaldsen modtaget adskillige ridderordner, se Thorvaldsens udnævnelser.

  4. På dette tidspunkt i sin karriere havde Thorvaldsen modtaget tre kommandørordner:
  5. Hvilket fyrstendømme, eller hvilken overhøjhed, der er tale om, vides p.t. ikke.

  6. Dvs. Thorvaldsens gode venner, familien Persianis hus på Palazzo Madama midt i Rom. Om familien Persiani, se datteren Giulia Persianis biografi.

  7. Det usædvanlige mødetidspunkt gør ikke hele affæren mindre mystisk.

  8. Bottiglia Savoulx blev i 1826 udnævnt til ærkebiskop af Perge, en ruinby i Lilleasien. Bispedømmet var et titulært embede i den katolske kirke.

Sidst opdateret 14.02.2020