17.8.1828

Afsender

Giovanni Battista Bassi

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’Egregio Scultore / il Sig.e Cave TorvaltsenI / S.R.M.II

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Bassi beder om kortvarigt at låne maleriet En skovvej, B62, af Thorvaldsen, der har købt det til sin samling. En kunde har set maleriet hos billedhuggeren og ønsker muligvis en replik af værket. Bassi mener, at bestillingen kun er kommet i hus, fordi maleriet hang hos Thorvaldsen.

Dokument

Sig.r CavaliereIII stimo

Ieri fù al mio studio una Signora Russa Princsa. SerbatoffIV, la quale avendo veduto in di Lei casaV quel mio studioloVI che rappresenta un resto della via sacra fra gli alberi. Essa bramerebbe di averne una repplica da me, oppure un’altro quadro di un’altro soggetto, che parimenti trovò di suo genio; ma vorebbe vederne il confronto per decidersi.
Conoscendo quanta sia la bontà, e gentilezza del mio carisso. Cavaliere TorvaltsenVII, mi sono fatto ardito di anviarsi queste due righe, onde pregarlo di volere avere la compiacenza di mandarmiVIII detto studiolo, potendolo consegnare il LatoreIX, che è persona sincera.
Io anticipatamente lo ringrazio di questa cortesia, e sarà mio cosa di non ritenerlo, che il solo tempo necessario, e sollecitandolo possibilmente, e in caso che questa Signora si decidesse per l’altro; allora domani stesso sarà di rittorno al suo posto: giacchè preme pure a me che si trovi situato in cosi buono alloggioX il mio studiolo; anzi attribuisco soltanto all’essere in di lei mani, il desiderio che hà destato nella Signora Psse. di averne una repplica.
Perdoni di nuovo caro Sigr. Cave. e con aspettazione di essere da Lei favorito, hò l’onore di protesta mi con tutto il rispetto, ela venerazione.
di Lei Sig. Cave. stimo

Casa Giovedi 17. Agosto Obb Serte, ed [Amico]
1828 GB Bassi.

Generel kommentar

Brevet er et tydeligt bevis på, at Thorvaldsens malerisamling dels var velbesøgt i samtiden, dels virkede som promoverende faktor for de kunstnere, der havde solgt eller eventuelt skænket værker til Thorvaldsen.

Det vides p.t. ikke, hvad den russiske prinsesse besluttede sig for, eller om Thorvaldsen gik med til at udlåne maleriet. Det gjorde han dog efter al sandsynlighed, da der findes andre eksempler på sådanne udlån fra hans samlinger; se f.eks. brev af 5.2.1838 og i øvrigt emneordet Thorvaldsens samlinger, udlån af værker.

Arkivplacering

m13 1828, nr. 82

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

B62 En skovvej, 1824, inv.nr. B62

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsen – denne staveform var blot en af mange varianter for det i Italien fremmedklingende navn. Til gengæld er det her stavet, som det stadig udtales af mange italienere – med hårdt “t” i slutningen af anden stavelse. Se eventuelt referenceartiklen Alberto eller Bertel? for mere om navnegenvordigheder og navneskift.

  2. Dvs. Sue Reverentissime Mani, hvilket betød, at brevet skulle afleveres personligt, jf. også listen over hyppigt anvendte italienske forkortelser.

  3. Se evt. hertil listen over Thorvaldsens mange udnævnelser – bl.a. til ridder af diverse ordener.

  4. Denne prinsesse Serbatoff er p.t ikke sikkert identificeret. Formentlig drejer det sig om den Sofia Scherbatoff, født Apraxin, der mellem 1825 og 1830 på sin bryllupsrejse blev portrætteret (marmorbuste) af den italienske billedhugger Lorenzo Bartolini, jf. Mario Tinti: Lorenzo Bartolini, Rom 1936, vol II, p. 46, kat.nr. XLVI. Bartolinis buste findes i dag i Fondazione Magnani-Rocca i Parma.

  5. Dvs. i Thorvaldsens hjem i Via Sistina, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bopæle. Her havde han sin malerisamling, der var offentligt tilgængelig efter aftale med billedhuggeren.

  6. Dvs. maleriet En skovvej, B62, der endnu findes i Thorvaldsens malerisamling.

  7. Dvs. Thorvaldsen – denne staveform var blot en af mange varianter for det i Italien fremmedklingende navn. Til gengæld er det her stavet, som det stadig udtales af mange italienere – med hårdt “t” i slutningen af anden stavelse. Se eventuelt referenceartiklen Alberto eller Bertel? for mere om navnegenvordigheder og navneskift.

  8. Det vides p.t. ikke, hvad bestillingen mundede ud i, og derfor heller ikke, om Thorvaldsen gik med til at udlåne maleriet. Det gjorde han dog efter al sandsynlighed, da der findes andre eksempler på sådanne udlån fra hans samlinger; se f.eks. brev af 5.2.1838 og i øvrigt emneordet Thorvaldsens samlinger, udlån af værker.

  9. Denne betroede person er p.t. ikke identificeret.

  10. Disse linjer understreger vigtigheden af Thorvaldsens malerisamling for både kunstnere og kunstsamlere i samtiden: Fik man som kunstner et værk ind i samlingen, var det ikke blot tilfredsstillende for kunstneren selv at se værket godtaget af billedhuggeren, det synes også at have medvirket til at sikre fremtidige bestillinger gennem den prominente placering.

Sidst opdateret 08.08.2016