24.4.1805

Afsender

C.F.F. Stanley

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alliberto / Thorvaldsen / A. S. [x?]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Stanley beder Thorvaldsen bistå med skulpturel udsmykning til et af sine tegnede projekter, der skal sendes til Danmark snarest.

Dokument

Thorvaldsen, giør mig den Tieneste at see ind til migI i Formidag, om det ej forderver Tiden alt for meget for dig selv, for at Tegne mig de 4re Sphinnsser og 2e MaskerII. jeg kunde maaske selv tilveiebringe Dem, men af din Haand vil de sire mine Bygninger det de nok kan trænge til, jeg Øndskede at kunde bortsænde disse paa Fredag derfor plager jeg dig saameget, Lev Vel og ynd din Ven Onsdags Morgen d: 24 April 1805III.

C F Stanley

Oversættelse af dokument

Thorvaldsen, do me the favour to drop in on me this morning, if it will not ruin your own time, to draw for me the 4 sphinxes and 2 masks. I might perhaps produce them myself, but from your hand they will ornament my buildings, I dare say they need it, I wished to be able to send these off on Friday that is why I worry you so much, Take care and be fond of your friend Wednesday morning April 24th 1805.

C F Stanley

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering

m1 1805, nr. 4

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Brevstedet viser, at de to venner ikke boede i samme lejlighed, men det er sandsynligt, at de begge boede i Casa Buti i Rom. Thorvaldsen opfordrede nemlig allerede i sit brevudkast før 27.10.1804 sin ven til at flytte ind hos ham i Casa Buti, når han ankom til Rom.
    Og det vides med sikkerhed, at de begge boede i Casa Buti i al fald fra august 1805, se fx brev af 16.8.1805.

  2. Det vides ikke hvilke bygninger, Stanley bad Thorvaldsen om at udsmykke. Der er dog flere sfinxer og masker på Stanleys arkitekturtegninger især af mausoleer, se fx D855, hvor en maske med anden blæk tydeligt er blevet tilføjet den færdige bygningstegning. Men det er uvist, om disse tilføjelser er identiske med de nævnte i brevet.
    Iflg. Anne Lise Thygesen: ‘En akademistipendiat i Italien, arkitekten C.F.F. Stanley’, i: Architectura 2, København 1980, p. 42 er der blandt Stanleys bevarede tegninger i Samlingen af Arkitekturtegninger, Danmarks Kunstbibliotek, København, og på Thorvaldsens Museum ikke noget, der tyder på, at Thorvaldsen fik tegnet det ønskede for Stanley.

  3. Den 24.4.1805 var ganske rigtigt en onsdag.

Sidst opdateret 02.03.2018