24.8.1805

Afsender

Filippo Mazzei

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Rester af rødt segl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur, / Monsieur Thorwaldsen, / à Livou[r]ne.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Filippo Mazzei henvender sig til Thorvaldsen, som han ikke har kunnet træffe i Rom, for at invitere ham til at drøfte en mulig bestilling til USA.

Dokument

Stim[atissi]mo. Sig[no]re:, Firenze, 24 Agosto, 1805.


Bramando di ragionar con V[ostra].S[ignoria]., per un’affareI concernente la sua professione, fui la settimana passata al suo studio in Roma, sull’aspettativa che fosse tornato da LivornoII. Il Cav[alier]r. di LyzackewiczIII, Inviato di Russia presso il Rè di SardignaIV, che m’impose di reverirla distintamente, m’indirizzò al Sig[no]r: BenvenutiV per saper le sue nuove, onde poterla veder qui, se per caso Ella fosse in viaggio di ritorno a Roma. Sentendo che non intende di partir di costà fino alla metà del mese prossimo, Le invio queste poche righe per mezzo di Mo. AppletonVI Console degli Stati Uniti, pregandolo di convenir con Lei del modo e del quando io possa incontrarmi con seco in Livorno, o in PisaVII dove dimoro, e dove sarò domanlaltro.
Intanto con perfetta stima ò l’onor di soscrivermi,

Suo Dev[otissi]mo., e Obed[ientissi]mo. Servo,
Filippo Mazzei

Oversættelse af dokument

Firenze, 24. august, 1805.

Højtærede Herre.

Idet jeg ønskede at tale med Dem angående en sag, der vedrører Dem som kunstner, var jeg i forrige uge i Deres atelier i Rom, i forventning om, at De måske var vendt tilbage fra Livorno. Kavaler Lyzackewiez, russisk gesandt hos kongen af Sardinien, som pålagde mig at bringe Dem hans ærbødige hilsen, henviste mig til hr. Benvenuti angående efterretninger om Dem, for muligvis at kunne træffe Dem her, hvis De muligvis var på tilbagerejsen til Rom. Da jeg nu hører, at De ikke har i sinde at forlade stedet, hvor De er, før ved midten af næste måned, sender jeg Dem disse få linjer gennem hr. Appleton, amerikansk konsul, med anmodning om at komme overens med ham om måden og tidspunktet, når jeg kan træffe Dem i Livorno, eller i Pisa, hvor jeg bor, og hvortil jeg vender tilbage i overmorgen.
Indtil da har jeg med megen agtelse æren at underskrive mig

Deres meget hengivne og forbundne tjener
Filippo Mazzei

[Oversat af Øjvind Andreasen]

Arkivplacering

m1 1805, nr. 14

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Mazzei ville på vegne af den britisk-amerikanske arkitekt Benjamin Henry Latrobe drøfte mulighederne for en bestilling af en siddende frihedsgudinde til Capitol i Washington. Læs eventuelt mere om, hvordan sagen udviklede sig i referenceartiklen Bestilling af en frihedsgudinde til USA.

  2. Thorvaldsen var i begyndelsen af august 1805 rejst til Montenero i selskab med den danske greve Conrad Rantzau. Thorvaldsen returnerede først til Rom den 21. september, men Mazzei har åbenbart forventet hans ankomst tidligere.

  3. Sandsynligvis den russiske gesandt Basil Lisakewitz.

  4. Kong Victor Emmanuel I af Sardinien (1759-1824).

  5. Formentlig Thorvaldsens ven, maleren Pietro Benvenuti.

  6. Den amerikanske konsul i Livorno, Thomas Appleton.

  7. Thorvaldsen og Mazzei mødtes i Mazzeis hjem i Pisa. Det fremgår af Mazzeis brev til Thorvaldsen 11.10.1805

Sidst opdateret 28.09.2018