26.12.1810

Afsender

Wilhelm Friedrich Gmelin

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sigre. Cave. Thorwaldsen / Scultore Danese.

Dateringsbegrundelse

Dag og måned fremgår af brevet, men ikke året. Det er dog sandsynligt, at der er tale om 1810, da Gmelin henviser til en regning, hvor han skyldte Thorvaldsen penge (“Ihre Rechnungen”). Gmelins gæld til Thorvaldsen har højst sandsynligt været Theodor von der Ropps, som Gmelin fungerede som agent for i Rom. Regningen gjaldt de værker, som Ropp bestilte i 1804-05, og som netop blev færdige i 1810.
Det er derfor sandsynligt, at året for dette brev er 1810.
Thorvaldsen synes at være kommet på besøg hos Gmelin fire dage efter dette brevs dato, 30.12.1810, fordi der foreligger et andet dokumentet af 30.12.1810, hvor Gmelin samtidig synes at have grebet lejligheden til at få afviklet et andet økonomisk mellemværende, hvor Thorvaldsen skyldte ham penge.
Dette sammenfald er da et yderligere indicium for at datere nærværende dokument til 1810.

Resumé

Gmelin meddeler, at han har fået brev fra Theodor von der Ropp og beder Thorvaldsen se forbi.

Dokument

d. 26 Dec:

Ich habe eben einen Brief von RoppI erhalten; Wenn Sie kommen so kommen Sie doch baldII bey mir vorbey, u. bringen Ihre RechnungenIII mit.

Gmelin

Generel kommentar

Denne meddelelse vedrører den kurlandske adelsmand Theodor von der Ropps bestilling af værker hos Thorvaldsen i 1804-05. Gmelin fungerede som Ropps mellemmand i Rom, se mere i referenceartiklen om bestillingen.
Om dateringen af meddelelsen, se under Dato.

Arkivplacering

gmVI, nr. 52

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den kurlandske kunstsamler Theodor von der Ropp.
    Det omtalte brev har sandsynligvis indeholdt en forespørgsel om, hvorvidt de værker, som Ropp bestilte i 1804-05 hos Thorvaldsen, var færdige.

  2. Thorvaldsen synes at have besøgt Gmelin fire dage efter brevskrivningstidspunktet 30.12.1810, da der foreligger en kvittering fra Gmelin til Thorvaldsen med denne datering.

  3. Der er sandsynligvis tale om Thorvaldsens regning til førnævnte Ropp, som Gmelin fungerede som mellemmand for, og som skyldte Thorvaldsen penge for en bestilling af værker, se Ropps bestilling 1804-05.
    Der kan ikke være tale om Gmelins regning til Thorvaldsen af 30.12.1810, da Gmelin udtrykkeligt skriver Deres regninger.

Sidst opdateret 07.01.2013