21.3.1819

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet, men årstallet er utydeligt skrevet. Der må imidlertid være tale om 1819 og ikke 1814, som tallet umiddelbart kunne læses, da statuen Merker som Argusdræber, A5, først blev udført i 1818, og eftersom assistenten Gaeti først nævnes i regnskaberne fra marts 1818.

Resumé

Værkstedsregnskab for tredje uge af marts 1819.

Dokument

li 21 Marzo 1819
GaetiI gior:[na]te quattro e mezza al MercurioII : detrattoIII [il solito] [tegn for scudi]
abbozzatura di uno BustoIV [tegn for scudi]
BogazziV Scudi cinque [tegn for scudi]
TaccaVI Scudi tre [tegn for scudi]
LiviVII Scudi quattro [tegn for scudi]
 
 
Tacca domanda altri Scudi dieciVIII in conto a [tegn for scudi]
2
12
5
3
4
26
 
10
36
10
10
 

10

 
 

[tegn for scudi] 32 — 12 1/2

Generel kommentar

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker formentlig en uges udgifter til løn. Regnskabet dækker dermed antagelig samme periode som regnskabet af 20.3.1819, men andre assistenters arbejde. Muligvis skyldes de to parallelle regnskaber, at assistenterne arbejdede i forskellige værksteder, jf. artiklen Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på, udover det for assistenten Gaeti specifikt nævnte. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1819.

Arkivplacering

gmIV, nr. 61

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A873 Merkur som Argusdræber, 21.3.1819 - 1822, inv.nr. A873
A5 Merkur som Argusdræber, Senest 17.10.1818, inv.nr. A5

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsens assistent Gaeti.

  2. Dvs. en marmorversion af Merkur som Argusdræber, jf. A5. Formentlig er der tale om eksemplaret, A873, der 1819 blev bestilt af Christian Carl Friedrich August, men ikke leveret og først fuldendt 1822. Samme år blev statuen købt af Alexander Baring. Købt tilbage til Thorvaldsens Museum i 1938. Ifølge Fanny Caspers’ brev af 17.1.1819 var denne tidlige marmorversion bestilt af fyrst Nicolaus Esterházy, men dette kan p.t. ikke underbygges af andre kilder.

  3. En del af Gaetis løn blev udbetalt til hans hustru (hvis identitet ikke kendes); muligvis for at sikre, at i hvert fald en del af lønnen gik til husholdningen hjemme i Carrara. Se hertil f.eks. værkstedsregnskabet af 23.5.1818, hvor dette forhold omtales mere udførligt.

  4. Hvilken buste, der her er tale om, vides p.t. ikke, jf. også den generelle kommentar.

  5. Dvs. Thorvaldsens assistent Ercole Bogazzi.

  6. Dvs. Thorvaldsens assistent Bernardo Tacca.

  7. Enten Livi den ældre eller den yngre, jf. Livi. Allerede Thiele bemærker, at en del af assistenterne i Thorvaldsens værksted er ubekendte, se hertil Thiele III, p. 125-26, samt referenceartiklen Thorvaldsens assistenter.

  8. Det vides p.t. ikke, hvorfor Bernardo Tacca mente at have krav på yderligere 10 scudi.

Sidst opdateret 06.01.2017