30.12.1810

Afsender

Wilhelm Friedrich Gmelin

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Kvittering for betaling af i alt tre stik af W.F. Gmelin efter Claude Lorrain, sendt til grev Adam G.D. Moltke.

Dokument

Für RechnungI des Herrn Grafen von MolckeII:

1 MolinoIII – a 1 Louisd’orIV Subscrip: Preis
2 Tempio di VenereV a 1 Louisd’or Subsc: Preis
4.40
8.80
Scudi rom: 13.20

Bescheine diese Scudi 13:20 durch Herrn Professor Thorwaldsen empfangen zu haben, Rom d. 30 Xbre 1810

W.Fr. Gmelin

in Duplicat

Generel kommentar

Dette er en kvittering for betaling for i alt tre eksemplarer af to stik, som Gmelin i 1807 fik afsendt fra forlæggeren Domenico Artaria i Mannheim til Adam G.D. Moltke og Marie Christine Moltke på godset Nütschau, se dokument af 25.7.1807. Som det fremgår, betalte Thorvaldsen Gmelin på Moltke-parrets vegne.

Arkivplacering

gmIV, nr. 6

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

E585 Møllen, 1804, inv.nr. E585
E586 Venustemplet, 1805, inv.nr. E586

Kommentarer

  1. Se beskeden om stikkenes afsendelse af 25.7.1807.

  2. Dvs. grev Adam Gottlob Detlef Moltke. På Gmelins besked af 25.7.1807 står grevinde Marie Christine Moltke anført som bestiller.

  3. Dvs. Gmelins stik Il Molino (Møllen) efter Claude Lorrain (1804), som Thorvaldsen også havde et eksemplar af sin samling, E585.

  4. Prisen er her beregnet i møntenheden Louis d’or. I Gmelins regning til Thorvaldsen af 25.7.1807 er prisen beregnet i zecchini/sequins. Se evt. referenceartiklen Møntenheder.

  5. Dvs. (to eksemplarer af) Gmelins stik Il Tempio di Venere (Venustemplet) efter Claude Lorrain (1805), som Thorvaldsen også havde et eksemplar af, E586.

Sidst opdateret 02.08.2016