22.4.1809

Afsender

Antonio Capri, Pietro Tomati

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Kvittering for betaling af vinduesglas i afdøde Georg Zoëgas lejlighed i Via Gregoriana nr. 44.

Dokument

Conto

Dalli Lavori fatti ad uso di Vetraro l’Ill[ustrissi]mo Si[gno]r Conte Pietro Tomati nel Anno

1809

Strada Gregoria
2a N[umer]o 44
I
 
 
 
 
E piu [x]: 60II = per il Bracioro macante

P[e]r aver messo N[umer]o 27 vetri nuovi
P[e]r N[umer]o 26 mezzi vetri
P[e]r aver impiombato 46
vetri in piu Luoghi

s 1:62
s – 78
 
s 1:15
3:55
s 0:60
4 15


Io sotto[scritto] Hò ricevuto dal Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Conte Pietro Tomati il saldo del sù detto Conto in fede questo di 18 Aprile 1809

Io sotto[scritto] ho riceuto dalle sig[nor]e Albelto thorvaldrea scudi quatro [x]: 15III = che di se pagatj con animo di arivale[x]eIV.
In fede = 22[?] = aprile – 1809 = dico s 4:15

Antonio Capri

Generel kommentar

Dette er en regning på noget glas, sandsynligvis til nogle vinduesruder og efterfølgende blyindfatning (impiombato) i Via Gregoriana nr. 44 – den nyligt afdøde Georg Zoëgas lejlighed i Rom. Han døde 10.2.1809.
Afsenderen Antonio Capri var inkassator for udlejeren, greve Pietro Tomati. Han må åbenbart have haft udgifter til noget vinduesglas i Zoëgas tidligere hjem. Beløbet blev udbetalt til Capri – jf. første del af kvitteringen – hvorefter Capri inddrev pengene hos Thorvaldsen – jf. sidste del – fordi billedhuggeren fungerede som eksekutor i Zoëgas dødsbo.

Arkivplacering

gmIV, nr. 146

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Georg Zoëgas adresse i Rom. Han boede i Via Gregoriana 44 på 2. sal.

  2. Dette må betyde 60 baiocchi, som det fremgår af regnskabet.
    Tegnet markeret med x’et må være en forkortelse for møntenheden baiocchi.

  3. Dette må betyde 15 baiocchi, se sammentællingen ovenfor, der netop anfører 15 baiocchi som det endelige beløb.
    Tegnet markeret med x’et må være en forkortelse for møntenheden baiocchi.

  4. Ordet er ikke sikkert tydet, og betydningen er p.t. usikker. De første bogstaver er med meget stor sandsynlighed arivale…, dernæst følger en bølget linje, som kan læses som et s, hvorefter et e afslutter ordet.
    Samme ord optræder i kvitteringen af 20.2.1809.

Sidst opdateret 15.10.2018