Antagelig april og senest 14.10.1839

Afsender

NN

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Thorvaldsen betalte for et af malerierne, der nævnes på listen her, den 14.10.1839, hvorfor købet senest må have fundet sted denne dato, jf. kvittering af 14.10.1839. Charlottenborgudstillingerne åbnede imidlertid omkring 31.3. hvert år og var i princippet kun åbne i en kortere periode, jf. referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger. Nogle værker hang dog ofte længere tid, hvorfor Thorvaldsen også senere kan have set og købt malerierne. Dateringen må derfor sættes til tidligst april og senest 14.10.1839.

Resumé

Liste over de malerier, som Thorvaldsen købte på Charlottenborgudstillingen i 1839.

Dokument

Her. ConferenzraadI Thorwaldsen kiøbte paa UdstillingenII

i CatalogetIII No 64.
––––––––––– 113
 
i Tillæget No 292.
–––––––––– 298.
Boesen – Landskab ved Margard i FyenIV
Kloss Prospect seet fra Redouten ved
Toldboden
V
M. Jensen – Gisselfeldt KlosterVI
G.E. Libert Hedepartie ved AalborgVII
20 Rbl.
60 –––
 
50 –––
35 –––
165 Rbl.

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenter Thorvaldsens indkøb af de fire malerier på Charlottenborgudstillingen i 1839, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1839, kat.nos. 64, 113, 292 og 298. Se evt. hertil referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.


Det vides p.t. ikke, hvem der har skrevet listen, men der er formentlig tale om en repræsentant for udstillingen. Listen har formentlig skullet dokumentere, at værkerne var solgt til Thorvaldsen og dermed ikke kunne købes af andre. Selve kvitteringen for betaling er først dateret 14.10.1839, jf. også dateringsbegrundelsen.

Kvitteringen af 14.10.1839 dokumenterer Thorvaldsens betaling for det ovennævnte maleri af A.W. Boesen.

Arkivplacering

gmI, nr. 56

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

B200 Dansk landskab, 1827 - 1844, inv.nr. B200
B241 Indsejlingen til København, 1838, inv.nr. B241
B228 Herregården Gisselfeld på Sjælland, 1839, inv.nr. B228
B250 En hedeegn ved Aalborg, 1839, inv.nr. B250

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. Kunstakademiets årlige udstilling, jf. kataloget: Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1839, kat.nos. 64, 113, 292 og 298. Se også referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

  3. Dvs. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit. De følgende katalognumre henviser hertil.

  4. Dvs. A.W. Boesens maleri Dansk landskab, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B200.

  5. Dvs. T. Kloss’ maleri Indsejlingen til København, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B241.

  6. Dvs. C.V.M. Jensens maleri Herregården Gisselfeld på Sjælland, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B228.

  7. Dvs. Georg Emil Liberts maleri En hedeegn ved Aalborg, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B250.

Sidst opdateret 04.12.2016