Antagelig 1839 eller 1840

Afsender

Ferdinand Richardt

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen er baseret på maleriernes datering, men kan evt. strækkes helt frem til Thorvaldsens dødsår 1844.

Resumé

Richardt kvitterer for at have modtaget Thorvaldsens betaling for et maleri; enten maleriet En malerstue på Charlottenborg, B284, eller Thorvaldsen i sit atelier på Charlottenborg, B285.

Dokument

Jeg har modtaget for et MaleriI som ConferentsraadII Thorvaldsen har kjøbt 80 RlrIII

JF Richardt

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af et af Richardts malerier – enten En malerstue på Charlottenborg, B284, eller Thorvaldsen i sit atelier på Charlottenborg, B285. Begge malerier befinder sig endnu i dag i Thorvaldsens malerisamling.


Maleriet En malerstue på Charlottenborg, B284, var udstillet på Charlottenborg 1839, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København, 1839, Tillæg, p. 3, kat.nr. 301. Sømanden, der på maleriet står model for de malende elever, kan betragtes nærmere i et andet maleri fra Thorvaldsens malerisamling, nemlig storebroderen, Carl Richardts Portræt af en sømand med pibe i hånden, B283. Thorvaldsen erhvervede dette maleri som en velgørenhedsgerning, jf. Carl Richardts brev til Thorvaldsen af 13.5.1841.

Arkivplacering

gmI, nr. 55

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

B284 En malerstue på Charlottenborg, ca 1839, inv.nr. B284
B285 Thorvaldsen i sit atelier på Charlottenborg, 1840, inv.nr. B285

Kommentarer

  1. Det købte maleri kan enten være En malerstue på Charlottenborg, B284, eller Thorvaldsen i sit atelier på Charlottenborg, B285, der er de eneste malerier af Richardt i Thorvaldsens samling. Sagen er indtil videre uopklaret.

  2. Thorvaldsen var blevet udnævnt til konferensråd 10.9.1838, jf. Thorvaldsen-kronologien og referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Dvs. rigsdaler, jf. referenceartiklen om datidens Møntenheder.

Sidst opdateret 04.01.2016