Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8749 af 10246
Afsender Dato Modtager
Carl Richardt [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med et stort R.

13.5.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Deres Høivelbaarenhed / Hr Conferentsraad Thorvaldsen. / Ridder af Dannebrog & &

Resumé

Richardt beder Thorvaldsen om at købe maleriet En hjemkommen sømand, så han kan få penge til at rejse til Norge. Der kan han tjene til livets ophold i modsætning til i Danmark.

Se original

Kjøbenhavn den 13 Mai 1841

S T
Hr Conferentsraad Thorvalsen!

Omendskjøndt jeg tidligere har Profiteret af Conferentsraadens Godhed, saa ved jeg sandlig ikke til hvilken anden at henvende mig i dette for mig Sørgelige øjeblik, da man kun overalt møder Bitterhed og underkuelse. I fem samfulde Uger har jeg allerunderdanigst søgt Audients hos Hans Maiestet Kongen men ikke veret saa lykkelig at erholde den. Jeg maae bede Conferentsraaden ikke at tage min Dristighed ilde op, at jeg ikke Mundlig beder Conferentsraaden! at kjøbe et Malerie hvis ringe vert som et begynder Arbeide jeg nesten finder formastlig at tilbyde Conferentsraaden, men naaer jeg tænker paa de mange Conferentsraaden! har vist Velvilie, og naaer jeg tænker paa Conferentsraadens udviste Godhed mod mig selv, og den Trøst og Opmuntring jeg nød ved at tale med Conferentsraaden, saa faaer jeg Mod til at bede Conferentsraaden anden gang at hjelpe mig. Sidste gang Reiste jeg til Norge og erhvirvede saa meget ved at Male Portraiter som jeg har levet for i Vinter, nu staaer jeg paa samme Poeng, men har intet at Reise for.


Mit Malerie, er den Hjemkomne
Søemand
, som var paa denne
Udstilling
.
underdanigst
C Richardt
Generel kommentar

Thorvaldsen erhvervede tilsyneladende ikke det tilbudte maleri, og det ikke kendes i dag. Den tidligere bistand fra Thorvaldsen, som Richardt omtaler i brevet, lader til gengæld til at kunne dokumenteres gennem et maleri fra 1839: Portræt af en sømand med pibe i hånden, B283, der endnu befinder sig i Thorvaldsens malerisamling.


Tidligere har man anset sømandsportrættet som dét billede, der gennem brevet her tilbydes Thorvaldsen, men det stemmer ikke med den af Richardt angivne titel/beskrivelse: den Hjemkomne
Søemand
. Et sådant figurbillede omtales til gengæld i de tidligere udgaver af Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon, som eksempel på Richardts figurbilleder: En hjemkommen Sømand. Det var ligeledes et maleri med titlen En hiemkommen Sømand, som Richter udstillede på Charlottenborg 1841, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1841, p. 11, kat.nr. 118.

Uanset hvad, dokumenterer købet af det første sømandsportræt, B283, og dette brev Thorvaldsens rolle som mentor og mæcen for kunstnerkolleger i nød, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse”:/artikler/thorvaldsens-malerisamling-en-samling-med-en-saerlig-udeladelse. Men tilsyneladende antydes her også grænserne for hjælpsomheden, eftersom to malerier af Richard ikke lader til at have fristet Thorvaldsen.

Richard kom imidlertid af sted i 1842 til Norge og Sverige, jf. Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon, 1994-2000, så enten har Richardt fundet en anden køber, eller også har Thorvaldsen alligevel forbarmet sig og erhvervet maleriet, der så siden er forsvundet.

Portrættet af den gamle sømand, B283, kan kædes sammen med lillebroderen, Ferdinand Richardts maleri En malerstue på Charlottenborg, B284, fra 1839, der også findes i Thorvaldsens malerisamling, jf. kvittering af antagelig 1839 eller 1840. Sømanden, der på dette maleri står model for de malende elever, er nemlig identisk med Carl Richardts portrætterede sømand.

Arkivplacering
m24 1841, nr. 21
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 68, nr. 283.

Emneord
Genrescener · Indkøb af malerier · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens malerisamling · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Christian 8.
Værker
Sidst opdateret 01.12.2015 Print