8.8.1840

Afsender

Ditlev Blunck

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Blunck erklærer, at maleriet Madonna del Granduca, B35, skal forblive i Thorvaldsens malerisamling, med mindre han indløser lånet på 200 scudi, som Thorvaldsen har ydet ham, og for hvilke maleriet er givet i pant.

Dokument

In Uebereinkunf[t] des Herrn “Conferenzsrath”: Thorwaldson bleibt die von mir copirte Madonna di grand DucaI in dessen Sammlung fals ich solche nicht noch bey Lebzeiten des Herrn Conferenraths Thorwaldson für die darauf erhaltenen zwey hundert ScudiII, wieder einlöseIII DC Blunck
Kophg:IV d. 8te August: 1840.

Generel kommentar

Erklæringen dokumenterer, hvordan maleriet Madonna del Granduca, B35, er kommet i Thorvaldsens besiddelse: Thorvaldsen har lånt Blunck 200 scudi, og som pant modtaget maleriet. Blunck har tydeligvis ikke betalt lånet tilbage, eftersom maleriet vedblev at udgøre en del af Thorvaldsens malerisamling. Denne fremgangsmåde var ikke atypisk for Thorvaldsen, se evt. hertil referenceartiklen Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse og en lignende kvittering for et maleri modtaget som pant for et lån i erklæring af 28.1.1834.

Arkivplacering

gmI, nr. 47

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

B35 Madonna del Granduca, 1831, inv.nr. B35

Kommentarer

  1. Dvs. maleriet Madonna del Granduca, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B35. Maleriet var en kopi udført af Blunck efter Rafaels (1483-1520) maleri af samme navn fra 1504 i Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Firenze. Ifølge Archivio delle Gallerie di Firenze (jf. Arkkataloget Thorvaldsens Museum) blev kopien udført i 1831. Blunck har dog muligvis udført to versioner, eftersom en kopi blev udstillet på Charlottenborg i 1834, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, p. 4, kat.nr. 46, og en kopi ligeledes figurerer på listen over Thorvaldsens malerier i Rom antagelig 1838 (Una madonna di Raffaele [... af ] Blunck).

  2. Dvs. den romerske møntenhed scudi, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  3. Dvs. Thorvaldsen har lånt Blunck 200 scudi, og som pant modtaget maleriet af Blunck, der tydeligvis ikke har betalt lånet tilbage, eftersom maleriet vedblev at udgøre en del af Thorvaldsens malerisamling.

  4. Dvs. København.

Sidst opdateret 27.06.2016