1.1.1818

Afsender

Caroline von Humboldt

Modtager

Wilhelm von Humboldt

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori brevene er trykt.

Resumé

Grev Sommariva har bestilt frisen Alexander den Stores indtog i Babylon i marmor hos Thorvaldsen til sidstnævntes store tilfredshed og angiveligt overført 8000 scudi til ham til marmorindkøb.

Dokument

[...]

Thorwaldsen macht seinen AlexanderzugI in Marmor. Er ist ihm von SommarivaII *)III in Mailand bestellt worden. Du kannst denken wie er sich freut. Er hat ihm gestern zum Ankauf des Marmors 8000 ScudiIV bei TorloniaV angewiesen.

[…]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter Wilhelm og Caroline von Humboldts breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505

Kommentarer

  1. Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, jf. A505. Sommariva bestilte frisen til sin pragtvilla i landsbyen Tremezzo ved Comosøen, hvor den stadig befinder sig. I dag hedder villaen Villa Carlotta. A505 på Thorvaldsens Museum er en en gipsafstøbning af frisen til Sommariva, dog let varieret i forhold til Sommarivas version, der indeholder et selvportræt af Thorvaldsen og et portræt af Sommariva.

  2. Den italienske greve og kunstsamler Giovanni Battista Sommariva.

  3. [Forfatterens note i den trykte tekst:]
    Graf Sommariva lieβ den Alexanderzug in seiner Villa am Comersee, jetzt als Villa Carlotta dem Herzog von Meiningen gehörig, in Marmor ausführen.

  4. Se kontrakt af 1.1.1818. Her er det dog bemærkelsesværdigt, at hverken pris eller tidsramme fastsættes. Netop disse kardinalpunkter blev efter Sommarivas død et stridsspørgsmål mellem Thorvaldsen og Sommarivas søn, Luigi Sommariva, jf. Thorvaldsens brev til den unge Sommariva af 31.8.1826.

  5. Giovanni Raimondo Torlonia, indehaveren af datidens største bankierfirma i Rom; firmaet gik også under navnet Torlonia.

Sidst opdateret 18.10.2018