16.6.1817

Afsender

Caroline von Humboldt

Afsendersted

Rom

Modtager

Wilhelm von Humboldt

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af bogen, hvori brevene er trykt.

Resumé

Humboldt har besigtiget Ægineterne, hvoraf de fleste er færdige, og kalder dem “noget helt nyt, hidtil uset”.

Dokument

[…]

SonnabendI war ich mit Thorwaldsen in dem StudiumII, nahe an der Piazza del Popolo, wo die Aginetischen StatuenIII restauriert werden. Die meisten sind vollendet. Diese Statuen sind etwas ganz Neues, noch nie Gesehenes. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter Wilhelm og Caroline von Humboldts breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. I sit brev af lørdag d. 14.6.1817 skriver Caroline von Humboldt, at hun skal se Ægineterne samme eftermiddag. Men af nærværende brev fremgår det, at besøget først fandt sted søndag d. 15.6.1817.

  2. Det omtalte værksted nær Piazza del Popolo (på Via del Corso) havde kunstneren og kunstagenten Johann Martin von Wagner lejet til opgaven på bestilleren Ludwig 1.s regning. Se hertil oversigten Thorvaldsens værksteder.

  3. Thorvaldsen restaurerede en række gavlskulpturer fra Aphaia-templet på den græske ø Ægina for Ludwig (1.) af Bayern fra sommeren 1816 til sommeren 1817.

Sidst opdateret 23.10.2018