12.6.1819

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Rom

Modtager

Niels Rosenkrantz

Modtagersted

København?

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Sass, op. cit.

Resumé

Clemens Metternich rejser fra Rom om to dage, og sidder model for Thorvaldsen, der er ved at modellere hans buste, jf. A234.

Dokument

[...]

Fyrst MetternichI rejser paa MandagII. Han sidder i de sidste Dage nogle Timer daglig for ThorwaldsenIII, som efter Fyrstens Begjæring forfærdiger hans BusteIV.

[...]

Generel kommentar

Brevudkastet er skrevet i Brøndsteds konceptbog, jf. arkivplacering, men teksten citeres fra Sass, op. cit. Af brevet citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1578 I

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A235 Clemens Metternich, 12.6.1819, inv.nr. A235
A234 Clemens Metternich, oktober 1819 - 1821, inv.nr. A234

Kommentarer

  1. Den østrigske politiker Clemens Metternich, som opholdt sig i Rom i april-juni 1819 i forbindelse med kejser Frans 1.s besøg.

  2. Dvs. mandag 14.6.1819.

  3. I et brev af 19.6.1819 fra skriver Heinrich Keller at Thorvaldsen er hos Metternich, hvilket peger på, at Thorvaldsen formodentlig tog hen til den berømte politiker for at modellere hans buste. Metternich boede under sit ophold på Palazzo della Consultà på Quirinal-højen, som lå blot 750 meter fra Thorvaldsens værksted ved Piazza Barberini.

  4. Clemens Metternich, A234 og gipsmodel A235. Metternich skriver fra Perugia 17.6.1819 til sin hustru, at Thorvaldsen har lavet hans buste. Forhåndenværende brev vidner om, at Metternich sidder model for Thorvaldsen i første halvdel af juni, jf. Thorvaldsen-kronologien.

Sidst opdateret 20.01.2017