20.6.1839

Afsender

Peter Frederik Wulff

Afsendersted

Nysø

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Nysø

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til denne sang er under udarbejdelse.

Dokument

No 1 –

Et Meteor fremstod paa Nysoes Himmel;
dets hulde Lys blev søgt af Egnens Vrimmel;
Tilfredsheds milde Straaler fra den Planet gik ud,
de lyste med en Solglands, som var de sendt fra Gud,
Favre Ord saa ofte har os moret,
i deres Sted vi nævne Meteoret:

Thorvaldsen!

#

Ja ædle Thorvald, tak for det vi skylde
Din høie Konst; dog tillad at vi hylde
de Straaler som fra Hiertet i renest Glands udgik
som svæver om Din Pande, som lyser i Dit Blik;
Dets Konstner Iid vel Konstner=Sandsen fatter,
men Hver med Følelse og Hierte skatter

Thorvaldsen!

#

Men og Din Konst her efterlod et Minde,
som Børnebørn skal uskatteerlig finde
paa Stamperborgen Som et Clenod paa Nysøe.I – Naar vi er under Muld
vil Gipset Du berørte, dem vorde luttret Guld.
Din høie Aannd [sic] vil Borgen huldt omsvæve –
Den Scene vorde fiern – end længe leve

Thorvaldsen!

[tilføjet med en anden hånd:]
af KommandeurII Wulff. 20/6 39.


[på et andet stykke papir vedhæftet sangarket med Christine Stampes hånd:]
J anledning af Denne Sang sagde Thorv: hvergang den blev sungen og reciteret saa det stod: Vil Gibset du berørte dem vorde o s v[.] Fy for fanden; det er dog gruelig upoetisk at sige Gips; ja hvad skal jeg sige, sagde Wulf a : Marmoret, det skal nok komme
Og senere fik jeg Alter tavlen, Geburtsdagstykket o s v ikke at tale om Statyen

Generel kommentar

Denne sang blev sunget ved en festlig lejlighed på Nysø 23.6.1839.
Sangen blev sandsynligvis sunget på melodien til Hr. Peder kasted Runer over Spange komponeret af Henrik Rung (1807-1871) til den romantiske tragedie af Henrik Hertz Svend Dyrings Hus fra 1837. Dette fremgår indirekte af Christine Stampes erindringer.


Sangen blev foræret til Thorvaldsens Museum sandsynligvis i 1917 af Rigmor Stampe.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 5

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Her er ordene: paa Stamperborgen udstreget. Denne rettelse er ikke foretaget af den hånd, der har nedskrevet sangen (med blyant), men af den hånd, som har tilføjet Wulffs navn forneden (med blæk).
    Rettelsen medfører, at brugen af ordet Borgen to linjer længere nede ikke bliver helt forståelig.
    Rettelsen er ikke foretaget af Christine Stampe, jf. nedenfor.

  2. Wulff blev udnævnt til kommandør i 1834, og der er således ikke tvivl om, at det er ham – og ikke hans søn, også Peter Wulff – der er sangens forfatter.
    Sønnen var på daværende tidspunkt kun premierløjtnant.

Sidst opdateret 25.12.2018