1.1.1846

Afsender

Christian 8.

Modtager

Christian 8.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[Dagbog 1.1.1846:]

[…]

1. Jan. talt med Justr. ThieleI om BrøndstedsII Boe og sagt ham, at mig syntes det mellemværende med Thorvaldsens Boe og med Cotta maatte være afgiort, førend jeg lovede at modtage Brøndsteds efterladte Kunstværker, Manuscripter og Malerier for den til Kongens Kasse skyldige Gield og nogle tusinde Rgbr., der maatte tilskydes. Han mente, at netop disse Contanter maatte haves for at afgiøre Gieldsforholdene. Thiele forsikrede, at der ej var nogen Clique blandt Kunstnerne, der havde forbundet sig mod Simonsen., og at Prof. HøyenIII udentvivl vilde komme tilbage fra sin Fordom imod ham. Et stort Stød fremad vilde S.’ Kunst give de unge Kunstnere.

[…]

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske forfatter, sekretær, museumsmand og bibliotekar Just Mathias Thiele.

  2. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted, der døde i 1842.

  3. Den danske kunsthistoriker N.L. Høyen.

Sidst opdateret 11.09.2015