4.8.1844

Afsender

Christian 8.

Modtager

Christian 8.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Johan Bravo roses for sin håndtering af dødsboet i Rom efter Thorvaldsen. Eksekutor Jonas Collin har givet besked til Christian 8. om, at kunstsager vil være færdigpakkede i slutningen af august eller begyndelsen af september.

Dokument

[Dagbog 4.8.1844:]

[...]

4. Confrd. CollinI melder, at Thorvaldsens Kunstsager alle vil kunne være indpakkedeII i Enden af Aug. ell. Begyndels. af September, BravoIII roses.

[...]

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1844 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske embedsmand, jurist og eksekutor for Thorvaldsens bo Jonas Collin.

  2. Dvs. indpakkede til hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1844.

  3. Den dansk-tyske maler, konsul og etatsråd Johan Bravo.

Sidst opdateret 24.06.2016