15.1.1844

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Glæder sig over, at Thorvaldsen er helbredt for sit bensår af læge Johan Peter Jacobsen.

Dokument

[Dagbog 15.1.1844:]

[...]

15. Jeg havde den Glæde at see Confrd.I Thorvaldsen helbredet efter den CurII, han havde underkastet sig hos Overlæge JacobsenIII mod sin BeenskadeIV.

[...]

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen var blevet udnævnt til konferensråd den 10.9.1838.

  2. I forbindelse med behandlingen af et bensår, som Thorvaldsen havde pådraget sig, havde Jacobsen lukket en såkaldt fontanelle, dvs. et lægeligt fremkaldt sår, der var blevet anlagt i den tro, at det kunne lindre patientens tilstand ved afgivelse af væske og materie.
    Lukningen af fontanellen blev Jacobsen senere kritiseret for, jf. artiklen Om årsagen til Thorvaldsens død.

  3. Den danske læge Johan Peter Jacobsen.

  4. Thorvaldsen havde et sår på højre ben, som ikke ville hele, jf. Thorvaldsen-kronologien medio december 1843.

Sidst opdateret 24.06.2016