22.2.1821

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Besøger den tyske maler Adolf Senff og dernæst Thorvaldsen, der er i gang med en marmorversion af Ludwig (1.)s buste.

Dokument

[Dagbog 22.2.1821:]
Besøgt Maler SenfI. ... Thorwalds[ens] PortraitII, DagIII og NatIV i Farver, Carton, Mad[onna og] Barn i GlorieV.

Thorvalds[en] arbejdede i sit AttelierVI paa Pr[insen] af BayernsVII BusteVIII ...

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A233 Ludwig (1.), Tidligst marts 1818 - Senest maj 1818, inv.nr. A233
A232 Ludwig (1.), Antagelig 1828, inv.nr. A232
A369 Natten, Tidligst juni 1815 - Senest august 1815, inv.nr. A369
A370 Dagen, Antagelig 1815, inv.nr. A370

Kommentarer

  1. Den tyske maler Adolf Senff.

  2. Adolf Senff, Bertel Thorvaldsen, 1817-1818, Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle, inv.nr. MOI 0184.

  3. Adolf Senff, Die Tag, 1822, Galleria Carlo Virgilio & C., Rom, kopi efter Thorvaldsen, Dagen, 1815, A370.

  4. Adolf Senff, Die Nacht mit ihren Kindern Tod und Schlaf, 1822, Staatliche Museen zu Berlin, inv.nr. A III 490, kopi efter Thorvaldsen, Natten, 1815, A369.

  5. Sandsynligvis karton til Adolf Senff, Madonna med barn, 1834 (kopi efter Rafael, Conestabile Madonna, 1502), Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle, inv.nr. MOI 0111.

  6. Jf. artiklen Thorvaldsens værksteder.

  7. Den tyske kronprins af Bayern Ludwig (1.)

  8. Ludwig (1.), jf. originalmodel, 1818, A233, og marmorversion, 1828, A232.

Sidst opdateret 09.01.2017