28.12.1820

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen og rejseoptegnelsen.

Resumé

Besøger Thorvaldsen, der barsler med idéen om at få udvidet sin professorbolig på Kunstakademiet i København, antagelig for at skabe et museum, der skal rumme gipsafstøbninger efter hans kunstværker. Desuden en detaljeret beskrivelse af den fest, der blev afholdt i anledning af Thorvaldsens tilbagevenden til Rom.

Dokument

[Dagbog 28.12.1820:]
Besøgt Thorvaldsen og aftalt med ham, at AcademietI blot betaler AfstøbningerneII af Formerne, som han lader forfærdige. Han talte atter om at udvide Academiets Locale til den botaniske Haves, som ønskes flyttetIII. Han begyndte at modellere Prindsessens BusteIV. ...

[Rejseoptegnelse 28.12.1820:]
Thorwaldsen a commencé a modeller le busteV de la Princesse ce qui sera un ouvrage bien précieux pour moi, il n’y a pas de doute qu’il ne devienne ressemblant. Je me suis porte le 28 au soir dans un societéVI que les artistes allemands et danois avait arrangée pour fêter l’arrivée de notre célèbre compatriote Thorwaldsen. Deux chansons avaient étè composées pour cette fête, l’uneVII par mons. KästnerVIII, sécretaire de legation d’Hanovre, mise en musique par KocherIX et l’autreX par notre compatriote le docteur OtteXI. Tous les deux avaient du mérite. Ils furent répétées pour me les faire entendre. Je portais la santé: Die Künste mögen blühen sowie diesseits so jenseits der Alpen. On porta aussi ma santé. La joie fut un peu troublée par un des convives qui avait bu trop et qui se démenait terriblement, d’autant plus qu’on voulait le retenir, le calmer. Le pauvre jeune hommeXII en a depuis été très mortifié et est même venu m’en faire des excuses et j’ai tâché de le tranquiliser.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog og rejseoptegnelse, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A716 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A716

Kommentarer

 1. Kunstakademiet i København.

 2. Jf. Bestillingen til Kunstakademiet.

 3. Dvs. daværende Botanisk Haves læsesal på Kunstakademiet i København. Læsesalen var indrettet i den nuværende gennemgang Portikken under Kuppelsalen, og lå i umiddelbar forlængelse af Thorvaldsens professorbolig og atelier. Thorvaldsen barslede med idéen om at udvide sit atelier, så der kunne indrettes et museum, der skulle rumme gipsafstøbninger efter hans kunstværker, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 4. Caroline Amalie, jf. A716, se også artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 5. Caroline Amalie, jf. A716, se også artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 6. Jf. festen 28.12.1820 i anledning af Thorvaldsens tilbagevenden til Rom.

 7. August Kestners sang til Thorvaldsen er endnu uidentificeret.

 8. Den tyske diplomat og kunstsamler August Kestner.

 9. Den tyske komponist og musiker Konrad Kocher (1786-1872).

 10. Jf. Carl Ottos sang 28.12.1820 til Thorvaldsen.

 11. Den danske læge Carl Otto.

 12. Den unge mand, der havde fået for meget at drikke, er endnu uidentificeret.

Sidst opdateret 07.06.2016